Bieg tylny

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 20th, 2016

Koła zetate wykonane są albo jako jedna całość z tulejami, wewnątrz których przesuwają się trzpienie, lub stanowią oddzielne elementy ułożyskowane na tulejach. Liczby rzymskie określają biegi, na których pracują oznaczone koła zębate oraz elektromagnesy.
Bieg tylny włącza oddzielny elektromagnes. Skrzynka wyOSażOna jest w mechanizm ryglujący, uniemożliwiający ednoczesne włączenie dwóch biegów, oraz w zatrzaski zapobiegające przypadkowemu rozłączaniu się przekładni podczas jazdy. Kierowca włącza biegi za pomocą dźwigni wybierającej, sterującej przełącznik umożliwiający lub odcinający zasilanie prądem poszczególnych elektromagnesów. Podczas jazdy kierowca wybiera bieg, lecz odpowiednie przekładnie są zazębiane ze sobą dopiero po wyłączeniu sprzęgła.
System CHRYSLER Semi-Automatic. Półautomatyczna skrzynka biegów — jeden z pierwszych hydro-mechanicznych zespołów napędowych, stosowany w różnych wykonaniach w samochodach CHRYSLER od roku 1941. Zespół składa się z przekładni hydrokinetycznej (lub sprzęgła hydrokinetycznego), zwykłego sprzęgła ciernego oraz czterostopniowej, synchronizowanej skrzynki biegów i hamulca postojowego (rys. 56-1 g).
Synchronizowana skrzynka biegów ma dwa zakresy pracy do jazdy w przód — każdy po dwa różne przełożenia. Przełączanie przełożeń w każdym z wspomnianych zakresów odbywa się samoczynnie, odpowiednio do zmian chwilowej szybkości jazdy lub wskutek zmian nacisku wywieranego na pedał przyspieszenia (bez wyłączania sprzęgła ciernego,
Do najbardziej rozpowszechnionych modeli półautomatycznych skrzynek biegów CHRYSLER Semi-Automatic należy;
— SIMPLIMATIC — ze sprzęgłem hydrokinetycznym iz podciśnieniowym siłownikiem do przełączania biegów,
— PRESTOMATIC ze sprzęgłem hydrokinetycznym i z hydraulicznym siłownikiem do przełączania biegow ; model stosowany w samochodach CHRYSLER,
— TIP-TOE SHIFT — ze sprzęgłem hydrokinetycznym i z hydraulicznym siłownikiem do przełączania biegów ; model stosowany w samochodach DE SOTO,
– YRO-MATIC — ze sprzęgłem hydrokinetycznym i z hydraulicznym siłownikiem do przełączania biegów; model stosowany w samochodach DODGE,
– HV-DRIVE — z przekładnią hydrokinetyczna o dwóch kierownicach, model stosowany w samochodach PLYMOUTH.
Wymienione modele półautomatycznych skrzynek biegów nie znajdują już zastosowania i w latach 1953 oraz 1954 zostały zastąpione przez automatyczne skrzynki. W zwykłych warunkach ruchu korzysta się jedynie z biegu bezpośredniego; przekładnię zwalniającą włącza się tylko w szczególnie ciężkich warunkach jazdy.co powoduje zahamowanie wału górnego skrzynki biegów za pomocą siłownika pomocniczego, Umożliwia to łatwe przełączanie z biegu niższego na wyższy lub odwrotnie. Przekładnia hydrokinetyczna o zakresie przełożeń 1,0 . .2,2 chłodzona jest powietrzem

Komentarze są wyłączone

Półautomatyczne skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
Październik 20th, 2016

Stosowane obecnie półautomatyczne skrzynki biegów łączą w sobie cechy skrzynek zwykłych i całkowicie samoczynnych. Skrzynki półautomatyczne mają niektóre z zalet skrzynek automatycznych i zwykłych oraz na ogół zapewniają lepsze właściwości dynamiczne pojazdów i mniejsze zużycie paliwa niż automatyczne skrzynki biegów. Dość szerokie rozpowszechnienie się półautomatycznych skrzynek biegów przypisać można temu, że w porównaniu ze zwykłymi skrzynkami biegów zapewniają znaczne uproszczenie czynności związanych z prowadzeniem samochodu, a zarazem Są znacznie tańsze niż automatyczne skrzynki biegów. Spośród stosowanych obecnie półautomatycznych skrzynek biegów na wzmiankę zasługują jedynie niektóre z nich, reprezentujące podstawowe odmiany, Na ogół bowiem zespoły półautomatyczne są dość podobne, a różnice konstrukcyjne wynikają głównie z dążenia do obejścia ograniczeń patentowych. Do najbardziej rozpowszechnionych półautomatycznych skrzynek biegów należą planetarne skrzynki przekładniowe systemu WILSON oraz systemu COTAL (patrz str. 453). Obok wymienionych, do najbardziej udanych rozwiązań konstrukcyjnych należą poniżej scharakteryzowane zespoły półautomatyczne.
System MONODRIVE. Półau tomatyczna, mechaniczna skrzynka biegów w postaci trójstopniowej epicyklicznej przekładni planetarnej (rys. 56-16), w różnych wykonaniach stosowana w rozmaitych samochodach ciężarowych i aułobusach — głównie w USA, Trzy biegi w przód włączane są samoczynnie za pomocą sprzęgieł odśrodkowych i hamulca taśmowego, po wykonaniu przez kierowcę prostych czynności podczas prze kraczania określonych prędkości samochodu. Bieg tylny włączany jest ręcznie za pomocą sprzęgieł kłowych, sterowanych dźwignią.
Przekładnia planetarna ma trzy koła słoneczne, osadzone niezależnie na współosiowych wałach oraz potrójne satelity. Na biegu pierwszym napęd przenoszony jest z wału korbowego poprzez przednie sprzęgło odśrodkowe i sprzeglo jednokierunkowe na wal wejściowy (rys. 56-17). Z końca wału przedniego za pomocą środkowego koła słonecznego napęd przekazywany jest na satelity, które z kolei napędzają tylne kolo słoneczne, osadzone na wale zdawczym, Koszyk satelitów jest unieruchomiony wskutek sprzęgnięcia wałka poprzecznego za pomocą sprzęgła kłowego z obudową skrzynki.
Przejście na drugi bieg jest całkow icie automatycz ne- Z chwila osiągniecia przez samochód prędkości około 17 km/ lgodz pod wpływem wzrastających sił odśrodkowych.
Przełączanie przekładni w skrzynce biegów jest samoczynne i odbywa się jedynie wskutek zmian prędkości samochodu. W razie potrzeby kierowca za pomocą dodatkowej dźwigni może włączać biegi ręcznie lub ryglować je, Poprawia to własności dyna miczne samochodu i zapewnia 9 np. lepszą zrywność niż uzyskiwana w razie samoczynnego przełączania się przekładni.
System GETRAG-SELEKTROMAT. Preselekcyjna skrzynka biegów o sterowaniu elektromagnetycz0 nym, stosowana w samochodach GOGGOMOBIL. Współpracuje ona z półodšrodkowym sprzęgłem GETROMAT (rys. 56-18).

Komentarze są wyłączone

« Previous Entries