wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Sprzęgło ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 6th, 2019

Sprzęgło ryglujące jest zwykle włączane i wyłączane calkowicie samoczynnie, dzięki zastosowaniu odpowiedniego układu sterującego, przeważnie hydraulicznego. Ryglowana przekładnia hydrokinetyczna, tzw. okresowego działania, uczestniczy w przekazywaniu napędu tylko w okresie wyłączenia sprzęgła ryglującego.
Odwracalność przekładni hydrokinetycznej. Jedną z istotnych własności przekładni hydrokinetycznej jest jej tzw. odwracalność lub „przenikalność”, czyli zdolność do przekazywania obciążenia w odwrotnym kierunku lub inaczej zależność prędkości obrotowej pompy od chwilowych zmian prędkości obrotowej turbiny. Własność tę określa się „stopniem odwracalności”, charakteryzowanym za pomocą współczynnika p. Współczynnik ten oblicza się jako stosunek maksymalnego momentu obrotowego na wale napędzającym przekładni hydrokinetycznej (MP max) do minimalnego momentu obrotowego (MP min) na tym wale, przy określonej jego prędkości obrotowej (np). [więcej w: delorean allegro, wypowiedzenie polisy oc proama poznań, wypowiedzenie polisy oc proama ]
Maksymalny moment obrotowy na wale napędzającym wyznacza się w przypadku, kiedy turbina trwa w bezruchu (Mt — Mt max), a minimalny — kiedy moment obrotowy oddawany przez turbinę jest równy momentowi obrotowemu odbieranemu przez pompę (MP — Mt); p MP max/min.
Jeżeli przekładnia hydrokinetyczna jest odwracalna, zmiana warunków ruchu samochodu oddziałuje na prace silnika, W miarę wzrostu prędkości obrotowej turbiny szybko maleje bowiem moment obrotowy wymagany na pompie i tym samym przy stałym położeniu pedału przyspieszenia prędkość obrotowa wału korbowego coraz bardziej wzrasta. Natomiast kiedy stosuje się nieodwracalna przekładnię hydrokinetyczną, zmiany warunków ruchu lub prędkości jazdy prawie nie wpływają na prace silnika, ponieważ przyspieszanie lub zmniejszanie prędkości obrotowej turbiny, przy niezmiennym nacisku na pedał przyspieszenia, prawie nie powoduje zmiany prędkości obrotowej walu korbowego. Każda przekładnia hydrokinetyczna w rzeczywistości jest w pewnym stopniu odwracalna. W praktyce jednak uważa się za odwracalne przekładnie hydrokinetyczne o współczynnikach odwracalności p 2 lub większych. Przekładnie hydrokinetyczne 0 współczynnikach odwracalności w zakresie 1 . . . 1,2 traktuje się jako nieodwracalne, ponieważ zmiany prędkości obrotowej turbiny w nieznacznym tylko stopniu wpływają na prędkość obrotową wału korbowego silnika.
Stopień odwracalności przekładni hydrokinetycznej zależy głównie od jej konstrukcji. Wymaganą odwracalność osiąga się zwykle przez symetryczny układ przekładni (podobieństwo turbiny i pompy) i nadanie odpowiednich kształtów łopatkom wirników. Przekładnie takie cechuje jednak niewielki zakres zwiększania momentu obrotowego (mały stopień transformacji). Znaczną odwracalność w połączeniu ze zwiększaniem momentu obrotowego w dość rozległym zakresie najczęściej uzyskuje się dzięki zastosowaniu dodatkowej turbiny pomiędzy kierownicą i pompą.

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: delorean allegro otomoto gliwice wypowiedzenie polisy oc proama