wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Synchronizator blokujący

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 13th, 2019

Podczas przemieszczania przesuwka synchronizatora dzieki działaniu zatrzasków pociąga za sobą piastę. Obie te części przesuwają się razem jako jedna całość do chwili, kiedy piasta swoim pierścieniem stożkowym zetknie się ze stożkowym występem wieńca zębatego na kole. Wskutek oporów tarcia pomiędzy stożkowymi powierzchniami prędkości kątowe sprzęganych elementów zaczynają się stopniowo wyrównywać. Podczas dalszego ruchu dźwigni zmiany biegów tuleja zębata przesuwając się wciska kulki (z przezwyciężeniem oporu ich sprężyn) i następnie zazębia się z pomocniczym wieńcem zebatym sprzęganego koła. Zatrzaski kulkowe są tak dobrane, że pełne włączenie synchronizatora następuje dopiero po wstępnym dociśnięciu powierzchni stożkowych w stopniu wystarczającym do wyrównania sie prędkości obrotowych sprzęganych części.
Wadą synchronizatora zapadkowego jest konieczność dość uważnego włączania przekładni. W razie zbyt gwałtownego przerzucania dźwigni zmiany biegów przesuwka synchronizatora, pokonując opór sprężyn zatrzasków, zazebia się pomocniczym wieńcem zębatym zbyt wcześnie, a więc uderzeniowo, nim jeszcze zrównają się prędkości obrotowe sprzęganych elementów. Wielotarczowy synchronizator zapadkowy wyrównuje prędkości kałowe sprzęganych elementów poprzez kliny i sprzęgło wielotarczowe. Wskutek działania poosiowego nacisku przesuwka kłowa wraz z klinami, dociskanymi do wałka wielowypustowego przez spreżyny, przemieszcza się i wywiera za pośrednictwem klinów nacisk na tarcze sprzęgła, które swe prędkości obrotowe. Przez zwiększenie poosiowego nacisku na przesuwkę przezwyciężony zostaje następnie opór sprężyn za trzasków i przesuwka przemieszczając się zazębia z wewnętrznym wieńcem zębatym kolą. [hasła pokrewne: jazda nissan gtr, zdunek otomoto, wypowiedzenie proama ]
Synchronizator blokujący (bezwładnościowy) zapewnia pełne wyrównanie prędkości kątowych łączonych elementów jeszcze przed ich sprzęgnięciem, bez względu na sposób przerzucania dźwigni zmiany biegów, co stanowi istotną zaletę w porównaniu z synchronizatorem ciernym. Koło zębate wału sprzęgłowego oraz swobodne kolo zębate na wale głównym mają pomocnicze wieńce o prostych zębach oraz stożkowe występy pierścieniowe. Miedzy wspomnianymi kołami na wale głównym osadzona jest piasta synchronizatora zaopatrzona na zewnętrznej powierzchni w zęby ewolwentowe o takiej samej podziałce, co i podziałka zębów pomocniczych wieńców zębatych.
Piasta synchronizatora i swobodne koło zębate ustalone są przy użyciu pierścienia ryglującego. Na zęby piasty nasadzona jest przesuwka dająca sie przemieszczać poosiowo po piaście. Z przodu i z tyłu piasty znajdują się brązowe pierścienie o wewnętrznych powierzchniach stożkowych, współpracujących ze stożkowymi występami kół zębatych. Płytkie gwintowane nacięcia na ślizgowych powierzchniach pierścieni stożkowych zapewniają im metaliczny styk z występami stożkowymi — ułatwiając niszczenie filmu olejowego. Pierścienie stożkowe mają wieńce zębate o takiej samej podziałce, co i podziałka zębów przesuwki oraz pomocniczych wieńców zębatych, Powierzchnie czołowe zębów pierścieni stożkowych od strony przesuwki są ścięte identycznie jak zęby przesuwki.

Tagi: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jazda nissan gtr wypowiedzenie proama zdunek otomoto