wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘hurtownia tapicerska’

Sprzęgła elektromagnetyczne

Posted in Bez kategorii  by admin
Grudzień 26th, 2018

Ze względu na zasadę dzialania wśród sprzęgieł elektromagnetycznych rozróżnia się dwie zasadnicze odmiany : sprzęgła z tarczami zaciskanymi, dociskanymi wskutek oddziaływania pola magnetycznego, dzięki któremu nastepuje zaciśniecie tarczy sprzęgła,
— sprzęgła proszkowe; do przenoszenia napędu wykorzystuje się zjawisko tężenia i zestalania się ciekłej pasty ferrytycznej (mieszanin oleju i sproszkowanego żelaza) lub pyłu metalowego pod wpływem pola magnetycznego, które wytwarza elektromagnes.
Pole magnetyczne sprzęgła elektromagnetycznego najczęściej powstaje lub zanika zależnie od zmian położenia pedału przyspieszenia lub chwilowego otwarcia przepustnicy w gaźniku. Jeżeli pedał przyspieszenia jest zwolniony, silnik pracuje na biegu jałowym, pole magnetyczne nie istnieje lub jest słabe i nie wystarcza do włączenia sprzęgła. Wskutek wciskania pedału przyspieszenia silnik przyspiesza swój bieg, natężenie pola magnetycznego wzrasta i sprzęgło samoczynnie sie włącza.
Podczas szybkiego biegu silnika sprzęgło elektromagnetyczne wyłącza się przez przerwanie dopływu prądu do elektromagnesu, przy czym wyłącznik obwodu elektrycznego sterowany jest zwykle przez dźwignię zmiany biegów. Zwolnienie pedału przyspieszenia powoduje zwolnienie biegu silnika i samoczynne rozłączenie sprzęgła w wyniku silnego osłabienia lub zaniku pola magnetycznego.
W pierścieniowym wytoczeniu kola zamachowego. Tarcza pośrednia połączona jest sztywno z kołem zamachowym. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Sprzęgła elektromagnetyczne została wyłączona

Posts Tagged ‘hurtownia tapicerska’

Sprzęgła elektromagnetyczne

Posted in Bez kategorii  by admin
Grudzień 26th, 2018

Regulacja sposobu działania zaworu sterującego polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu napięcia wstępnego sprężyny wyrównawczej oraz sprężyny zaworu podwójnego. Do tego celu służą najczęściej podkładki regulacyjne, kompletowane w stosy o odpowiedniej grubości.
Hydrauliczne urządzenie wyprzęgające w porównaniu z nadciśnieniowym lub mechanizmami ze sprężynami wspomagającymi wykazuje pod wieloma względami zdecydowaną wyższość. Urządzenie hydrauliczne jest na ogół o wiele lżejsze niż mechanizm wyprzęgający innego typu. Wzajemne ruchy silnika i nadwozia nie zakłócają działania urządzenia hydraulicznego, ponieważ rozpieracz-siłownik wyprzęgnika, osadzony na obudowie sprzęgła, jest połączony z pompą i pedałem sprzęgła tylko przez pojedynczy przewód elastyczny.
Pedał uruchamiający hydrauliczne urządzenie wyprzęgające jest zwykle zawieszony pod deską rozdzielczą, przez co unika się wykonywania otworów w podłodze, czyli ułatwia się utrzymanie szczelności wnętrza nadwozia lub kabiny kierowcy. Nacisk wywierany przez stopę kierowcy na pedał, przekazywany jest za pośrednictwem układu hydraulicznego na wyprzęgnik według zasady działania brasy hydrauilicznej. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Sprzęgła elektromagnetyczne została wyłączona

Posts Tagged ‘hurtownia tapicerska’

Sprzęgła elektromagnetyczne

Posted in Bez kategorii  by admin
Grudzień 26th, 2018

Jeżeli sprzęgło jest włączone, zwolniony pedał wskutek oddziaływania sprężyny powrotnej opiera się o zderzak nastawny, a pomiędzy rolką i stopką istnieje luz. W takiej sytuacji dolna kulka zaworu podwójnego spoczywa na Swym gnieździe i odcina dopływ sprężonego powietrza do roboczego cylindra siłownika. Ponieważ jednocześnie górna kulka zaworu podwójnego znajduje sie w pewnej odległości od swego gniazda wnętrze cylindra roboczego siłownika jest połączone z atmosferą.
Podczas wyłączania sprzęgła, pod naciskiem stopy kierowcy pedał przekręca się i za pośrednictwem rolki oraz stopki zmusza dzwon do przesuwania Się w dół. Przez coraz bardzie j uginającą się sprężynę wyrównawczą nacisk dzwonu przenosi się urządzenia wyprzęgającego na talerzyk oporowy, który również opada w dół, odkształcając przeponę i zbliżając gniazdo zaworu wylotowego do górnej kulki zaworu podwójnego. Kiedy górna kulka zaworu podwójnego zetknie się z przylgnią gniazda zaworu wylotowego, przerwane zostaje połączenie pomiędzy wnętrzem cylindra siłownika i atmosferą. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Sprzęgła elektromagnetyczne została wyłączona

Posts Tagged ‘hurtownia tapicerska’

Sprzęgła elektromagnetyczne

Posted in Bez kategorii  by admin
Grudzień 26th, 2018

Niekiedy spotyka się mechanizmy wyprzęgające z powietrznymi nadciśnieniowymi urządzeniami wspomagającymi. Jeżeli sprzęglo jest włączone i przenosi napęd, na tłok działa polaczenie pomiędzy wnętrzem cylindra a otoczeniem, przez kanały w tłoku i w zaworze wylotowym. Podczas wylaczania sprzegla, pod naciskiem pedał przekręca się i p.przez sztywne cięgło przesuwa się poosiowo zawór wylutowy.
Najpierw, skoro tylko czoło zaworu wylotowego zetknie się z płytkowym zaworem wlotowym, przerwane zostaje polączenie pomiędzy cylindrem i atmosferą. Następnie, kiedy zawór wlotowy oderwie się od wewnętrznej Ścianki denka tłoka, do wnętrza cylindra zaczyna napływać sprężone powietrze. Od tej chwili, wskutek naporu sprężonego powietrza na denko tłoka, urządzenie wspomagające poprzez trzon tłoka i dźwignie wywiera znaczny nacisk na tuleje lub pierścień wyciskowy sprzęgła, zmuszając je do rozłączenia się. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Sprzęgła elektromagnetyczne została wyłączona

« Previous Entries