wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Automat sprzęgłowy HYDRAK składa się z części mechanicznej i hydraulicznej. Suche jednotarczowe sprzęgło cierne wyłączane jest samoczynnie przez podciśnieniowe urządzenie wyprzęgające, uruchamiane układem elektrycznym w okresie ujmowania w rękę dźwigni zmiany biegów. Sprzęgło hydrokinetyczne zapewnia płynne ruszanie samochodu z miejsca oraz pozwala na zatrzymanie się pojazdu bez wyłączania biegu. Wyklucza to możliwosć przypadkowego zgaśnięcia silnika. Zużycie okładzin ciernych sprzęgła jest minimalne, ponieważ pracuje ono z bardzo małym poślizgiem i tylko w okresie zmiany przekładni.
Dzięki poślizgowi sprzęgła hydrokinetycznego można na poziomej jezdni ruszać samochodem z miejsca na drugim lub nawet bezpośrednim biegu. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

System SAXOMAT FLR wyróżnia się zastosowaniem zespolonego sprzęgła odśrodkowego, w którym wbudowane jest pomocnicze zwykle sprzęgło cierne, sterowane przez podciśnieniowe urządzenie wyprzęgające.
Podczas przyspieszenia biegu silnika ciężarki odśrodkowe, wykonane w postaci rolek, naciskają na tarczę dociskową, powodując zakleszczenie tarczy sprzęgła odśrodkowego.
Napędzana tarcza sprzęgła odśrodkowego jest przymocowana do obudowy zwykłego sprzęgła. Miedzy osią zwykłego sprzęgła i kołem zamachowym silnika znajduje się sprzęgło jednokierunkowe umożliwiające rozruch silnika przez holowanie samochodu oraz hamowanie silnikiem rozpędzonego pojazdu.
System STANDRIVE — podciśnieniowe urządzenie wyprzęgające sterowane elektrycznie do włączania i wyłączania sprzęgła odśrodkowego systemu NEWTON. Jak długo silnik nie pracuje lub wał korbowy obraca się z prędkoscią nie przekraczającą 600 obr/min.
Podczas przyspieszania biegu silnika pod wpływem sił odśrodkowych ruchome ciężarki oddalają się od osi obrotu, pokonując opór sprężyn dociskowych. Powoduje to coraz silniejsze zaciskanie tarczy sprzęgła przez sprężyny dociskowe i sprzęgło zaczyna przenosić napęd. Rozsuwające sie ciężarki wirujące przy około 1000 obr/min zostają jednak zatrzymane przez obrzeże wieńca koła zamachowego. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Włączanie sprzęgła rozpoczyna się, kiedy kierowca wypuści z ręki dźwignię zmiany biegów. Wobec przerwania dopływa prądu do elektromagnesu, zawór sterujący odcina polączenie między rurą ssącą a komorą podciśnieniową. Powoduje to szybki zanik podciśnienia w układzie, aż do chwili, w której rozpoczyna sie zaciskanie tarczy sprzęgła. Tego rodzaju wstępne sprzęganie trwa krócej lub dłużej, odpowiednio do ustawienia zaworka redukcyjnego, regulującego napływ powietrza do komory podciśnieniowej. Przy określonym podciśnieniu zaworek redukcyjny zamyka się i odtąd powietrze napływa do układu tylko przez zaworek dławiący, a więc stosunkowo powoli. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Stosowane w samochodzie osobowym CITROEN 2 CV urządzenie z siłownikiem podciśnieniowym służy do włączania i wyłączania zespolonego sprzęgła Odśrodkowego i zwykłego. Przesunięcie dźwigni zmiany biegów powoduje podniesienie trzpienia i otwarcie płaskiego zaworu łączącego rure ssącą silnika z siłownikiem podciśnieniowym co powoduje wyłączenie sprzęgła.
Jednocześnie sprężysta przysionka umocowana na talerzyku zaworu zamyka kanalik prowadzący do zaworu dławiącego, Po zwolnieniu dźwigni zmiany biegów trzpień opada, a zawór plaski odcina siłownik od rury ssącej. Wskutek wciskania pedału przyspieszenia podnosi się iglica zaworu dławiącego, przez który powietrze przechodzi do siłownika i sprzęgło włącza się.
Kurek służy do wylaczania siłownika, jeżeli kierowca woli włączać i wyłączać sprzęgło przy użyciu pedału.
System MANUMATIC polega na elektrycznym sterowaniu podciśnieniowego urządzenia wyprzęgającego sprzęgło odśrodkowe. Przez włączenie zapłonu zamyka się obwód systemu sterowania. Kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w neutralnym położeniu, przełącznik przekładni jest zwarty i prąd przepływa przez elektromagnes zaworu sterującego. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Wymagana charakterystykę działania samochodowego sprzęgła hydrokinetycznego, czyli wysoką w okresie pracy silnika, ze znamionową prędkością biegu oraz możliwie mały moment obrotowy pompy w razie bezruchu turbiny uzyskuje się, korzystając z następujących środków konstrukcyjnych:
— zastosowanie wirników bez wewnętrznych pierścieni prowadzących; w okresie bezruchu turbiny ciecz opływa ścianki wirników;
– wewnętrznych pierścieni, od ścianek kanałów międzyłopatkowych turbiny i już w pobliżu ich środków powracają do kanałów miedzyłopatkowych pompy,
— skrócenie łopatek przez ich skośne ścięcie w miejscach przepływu cieczy z turbiny do pompy; w okresie bezruchu turbiny dzięki ścięciom jej łopatek cześć krążącej cieczy ulega „wyłączeniu” z obiegu, czyli nie uczestniczy w przekazywaniu napędu ; natomiast podczas obracania się obu wirników, z uwagi na odrywanie Się Strug cieczy pod wpływem sił odśrodkowych, ścięcia łopatek nie wpływają na sposób krążenia cieczy, [więcej w: nissan gtr otomoto, wypowiedzenie oc proama, kody błędów obd2 ]
— zastosowanie kołnierza zastawkowego na wyjściu cieczy z kanałów miedzyłopatkowych turbiny: w okresie bezruchu turbiny kołnierz odchyla strugi cieczy wypływające spomiędzy łopatek turbiny ku środkom łopatek pompy, wskutek czego część cieczy nie uczestniczy w przekazywaniu napędu; natomiast podczas obracania sie obu wirników, z uwagi na odrywanie się strug cieczy pod wpływem odśrodkowych, ścięcia łopatek nie wpływają na sposób krążenia cieczy,
— zastosowanie dodatkowego zbiornika cieczy w sąsiedztwie turbiny; ze zbiornika dodatkowego ciecz wypływa do przestrzeni roboczej sprzęgła wskutek oddziaływania sił odśrodkowych, wywoływanych obracaniem się turbiny, a na okres jej bezruchu.
Sprzęgło hydrokinetyczne z dodatkowym zbiornikiem (SINCLAIR)
wypełnia znów zbiornik dodatkowy ; dzięki temu podczas bezruchu turbiny sprzęgło jest tylko częściowo wypełnione cieczą, a więc przenosi stosunkowo niewielki moment Obrotowy; natomiast z rozpędzaniem turbiny wzrasta wypełnienie przestrzeni roboczej sprzęgła, czyli jego zdolność przekazywania momentu obrotowego.
Początkowo wirniki pomp i turbin sprzęgieł hydrokinetycznych przeważnie odlewano ze stopów lekkich. Obecnie stosuje się głównie znacznie lżejsze wirniki tłoczone lub spawane z blach. Niekiedy instaluje się urządzenia sterowane za pomocą dźwigni lub samoczynne, które pozwalają całkowicie zatrzymać krążenie Cieczy lub je wydatnie utrudnić. Korzysta się z nich w okresie zmiany przełożeń zwyklej skrzynki biegów. W automatycznych skrzynkach biegów stosuje się często urządzenia umożliwiające okresowe opróżnianie sprzęgieł hydrokinetycznych z cieczy. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Sprzęgło nadaje sie do zastosowania w samochodzie dopiero po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, mających na celu obniżenie sprawności sprzęgła w za kresie najniższych prędkości obrotowych pompy (bieg jałowy silnika).
Poślizg sprzęgła hydrokinetycznego (s) jest to stosunek różnicy prędkości obrotowej pompy (no i prędkości obrotowej turbiny do prędkości obrotowej pompy (m) ; Sprzęgło hydrokinetyczne przekazując napęd od silnika na kola pędne samochodu pracuje zawsze z określonym poślizgiem, który w razie bezruchu turbiny wynosi 100%, a w najbardziej sprzyjających warunkach maleje do 2. . .30/
Wlaściwości sprzęgieł hydrokinetycznyeh. Zastosowanie sprzęgła hydrokinetycznego w miejsce zwykłego sprzęgła ciernego zapewnia następujące korzyści:
wal napędzany może obracać się niezależnie od wału napędzającego; wał napędzany może trwać w bezruchu pomimo wirowania wału napędzającego lub obracać się znacznie wolniej niż wał napędzany ; silnik może pracować z najbardziej korzystną prędkością biegu niezależnie od chwilowych warunków ruchu samochodu (oporów oraz szybkości jazdy), [więcej w: nissan gtr otomoto, wypowiedzenie oc proama, kody błędów obd2 ]
— napęd jest przekazy,vany zawsze z najbardziej korzystnym przełożeniem kinetycznym, ponieważ chwilowy poślizg sprzęgła hydrokinetycznego samoczynnie zmienia się odpowiednio do zmian warunków ruchu samochodu, — duża płynność ruszania z miejsca i rozpędzania samochodu, brak tarcia mechanicznego pomiędzy napędzającymi i napędzanymi elementami sprzęgła, co zabezpiecza dużą trwałość jego głównych części,
— skuteczne zabezpieczenie silnika przed przeciążeniami o charakterze dynamicznym, zwłaszcza w zakresie niskich prędkości biegu,
— skuteczne tłumienie drgań i wstrząsów rozprzestrzeniających się w układzie napędowym (co zwiększa trwałość części zespołów napędowych),
— zbędność regulacji lub okresowych napraw (np. wymiany okładzin w sprzęgle ciernym),
— zabezpieczenie części układu napędowego przed uszkodzeniem lub przedwczesnym zużyciem, nawet w razie nieumiejętnego przełączania biegów,
— samoczynne łączenie siinika z układem napędowym oraz odłączanie silnika od układu napędowego, tylko wskutek odpowiedniego przyspieszania lub zwalniania biegu
silnika.
Zastąpienie zwykłego sprzęgła ciernego sprzęgłem hydrokinetycznym pociąga jednak za soba rozmaite niedogodności. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Przestrzeń pomiędzy łopatkami sprzęgła hydrokinetycznego wypełniona jest cieczą zwykle w 75-80% jego pojemności lub niekiedy mniej. Jeżeli wał korbowy silnika obraca się, cząstki cieczy wypełniającej przestrzeń między łopatkami pompy pod wpływem sił odśrodkowych usiłują oddalić się od osi obrotu wirnika. Ciecz wydobywająca się z kanałów wirnika pompy natrafia jednak od razu na łopatki wirnika turbiny, które kierują ją z powrotem do kanałów międzylopatkowych wirnika pompy. Podczas pracy silnika ciecz w sprzęgle hydrokinetycznym nieustannie krąży więc pomiędzy łopatkami wirników pompy i turbiny, zapewniając hydrokinetyczne sprzężenie walu napędzającego z wałem napędzanym.
Ciecz wypełniająca sprzęgło hydrauliczne — z reguły Olej zwykły lub specjalny — ma na ogól dość duży ciężar właściwy w granicach 850 . 880 G/cm3 oraz odpowiednio dobraną lepkość. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

System LUKOMAT przypomina system SAXOMAT FLR. Sprzęgło odśrodkowe zapewnia płynne ruszanie samochodu. Zwolnienie dźwigni zmiany biegów powoduje przerwanie zasilania zaworu elektromagnetycznego, który pozwala na przenikanie powietrza do siłownika przez otwarty zawór powietrzny, co wywołuje szybkie włączanie się sprzęgła. Trwa to do chwili, w której trzonek zaczyna ustępować pod naciskiem sprężyny zaworu powietrznego, pozwalając na jego zamykanie Się.
Sprzęgło jednokierunkowe umożliwia uruchamianie silnika przez holowanie samochodu oraz unieruchomienie pojazdu na okres postoju przez włączenie biegu. [więcej w: nissan gtr otomoto, wypowiedzenie oc proama, kody błędów obd2 ]
Sprzęgło z przesuwnym elektromagnesem. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Płynne włączenie sprzęgła podczas przełączania na niższą przekładnię osiąga się w następujący sposób. Gdy tylko samochód zwolni, podwieszona w gumowych uchwytach obudowa przekładni głównej pochyla sie do przodu, co powoduje zwarcie styków włącznika tylnego mostu. Poprzez styki włącznika tylnego mostu i wyłącznik ograniczający płynie wówczas prad do przekaźnika włączającego elektromagnes. Pod działaniem elektromagnesu zawór sterujący poprzez układ zaworków niezależnie od uchylenia przepustnicy przedłuża odpowiednio okres włączania sprzęgła.
Jeżeli silnik przyspieszy bieg, kierunek reakcyjnego momentu na obudowie przekładni głównej zmienia sie na przeciwny, styki włącznika tylnego mostu rozwierają się i elektromagnes przestaje działać. Wówczas zawór sterujący powoduje przyspieszenie dopływu powietrza do siłownika i włączenie sprzęgła.
System TURBOMATIC samoczynny układ sterujący, służący do wyłączania sprzęgła ciernego wspólpracującego ze sprzęgłem hydrokinetycznym. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

Posts Tagged ‘kody błędów obd2’

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Łopatki pompy zaopatrzone są w niewielkie skośne ścięcia. Liczba łopatek pompy wynosi 48, zaś t ubiny 44, a luz miedzy pompą i turbiną — 4 mm. Ciecz wypełnia sprzęgło w 85%.
Sprzęgła hydrokinetyczne, stosowane w samochodach CHRYSLER, poddawano z biegiem lat rozmaitym modyfikacjom. Charakterystyczną cechą sprzęgieł hydrokinetycznych CHRYSLER jest stosowanie bardzo lekkich wirników spawanych z tłoczonych blach oraz dodatkowych zbiorników. Dawniej zaopatrywano turbiny w pierścień wewnętrzny. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona