wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘leaseplan aukcje’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 17th, 2018

Stopień przełożenia pomiędzy walem sprzęgłowym i pośrednim skrzynki biegów wynika ze stosunku liczby zębów koła napędzającego do liczby zębów koła napędzanego:
zp (liczba zębów kola na wale pośrednim)
zs (liczba zębów koła na wale napędzającym) Jeżeli dźwignia zmiany biegów ustawiona jest w położeniu neutralnym, wówczas koła zębate osadzone przesuwnie na wielowypustach walu głównego nie są zazębione z kolami zębatymi walu pośredniego. Wskutek tego podczas pracy silnika i włączenia sprzęgła wał pośredni wprawdzie się obraca, lecz wał główny trwa w bezruchu. Natomiast w zazębienia któregokolwiek z przesuwnych kół zębatych wału głównego z odpowiednim kołem zębatym walu pośredniego, wal pośredni przekazuje napęd na wal główny, a więc poprzez wał napędowy na koła napędowe samochodu. Przełożenie między wałem pośrednim i walem głównym wynika ze stosunku liczb zębów kół współpracujących ze sobą. Podczas pracy skrzynki biegów na biegu bezpośrednim wał pośredni obraca się jałowo, a napęd jest przekazywany wprost z wału sprzęgłowego na wał główny.
Układy współczesnych skrzynek biegów. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘leaseplan aukcje’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 17th, 2018

Automatyczna skrzynka biegów jest to udoskonalona skrzynka półautomatyczna, która wyposażono w układ sterujący z odpowiednim regulatorem wywołującym przełączenia przekładni w zależności od zmian chwilowego momentu obrotowego na wale korbowym silnika i szybkości jazdy.
Przekładnia bezstopniowa pozwala na korzystanie z każdego dowolnego przełożenia w zakresie roboczym przekładni, wyznaczonym przez jej przełożenie maksymalne i minimalne. W razie potrzeby, podczas przenoszenia napędu zmiana przełożenia odbywa się w sposób ciągły. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia sterującego lub specjalnej konstrukcji przekładni bezstopniowej, często najkorzystniejsze w danych warunkach ruchu przełożenie pomiędzy silnikiem a wałem napędowym ustawia się samoczynnie. Ze względu na konstrukcje rozróżnia sie bezstopniowe przekładnie mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne. Bezstopniowe przekładnie mechaniczne i elektryczne znajdują dotychczas tylko ograniczone zastosowanie. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘leaseplan aukcje’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 17th, 2018

Przekładnie stopniowe. Jako skrzynkę biegów, terenowa lub rozdzielczą, najczęściej stosuje się zwykłą przekładniową skrzynkę stopniową, złożoną z kilku przekładni zębatych, których odpowiednie włączanie i wyłączanie pozwala uzyskiwać wymagane przełożenia pomiędzy wałem korbowym silnika a wałem napędowym samochodu. Dzięki temu w okresie rozwijania przez silnik określonego momentu obrotowego można otrzymać, zależnie od wypadkowego przełożenia włączonych przekładni, różne momenty obrotowe na wale napędowym, a wiec i na kolach jezdnych samochodu. Liczba stopni przełożeń we współczesnych samochodowych skrzynkach biegów, czyli tzw. liczba biegów, wynosi prze- ważnie 3 . Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘leaseplan aukcje’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
Listopad 17th, 2018

Rozdzielcze sprzeglo cierne pracuje według zasady zwykłego zespołu jednotarczowego, z tym jednak, że dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych tarcz sprzęgła i sprężyny centralnej dwustronnego działania napęd może być przenoszony albo wprost na wał wejściowy skrzynki biegów, albo na wbudowane w nią sprzęgło hydrokinetyczne.
Podczas zbliżania tarczy dociskowej do koła zamachowego zaciśnięta zostaje tarcza bezpośredniego przeniesienia. Kiedy tarcza dociskowa zajmuje położenie środkowe, sprzęgło rozdzielcze w ogóle nie przenosi napędu. Natomiast wskutek oddalania tarczy dociskowej od koła zamachowego ulega zaciśnięciu tarcza sprzęgła hydrokinetycznego.
Na uwagę zasługuje wykonanie sprężyny centralnej, zastosowanej w omawianym sprzęgle rozdzielczym. Składa się ona z dwóch stożkowych tarcz spreżystych, które po przyłożeniu obrzeżami w stanie swobodnym tworzą bryłę przestrzenną przypominającą dwa stożki ścięte, stykające się) podstawami, a po ściśnięciu przybierają kształt dokładnie płaskiego pierścienia.
Sprężyna taka ma w pełni symetryczną charakterystykę, czyli podczas wyginania się, bez względu na kierunek odkształcenia, Wywiera ona swym obrzeżem takie same naciski. W położeniu środkowym, gdy obie tarcze stożkowe są dokładnie płaskie a ich naciski znoszą się wzajemnie, sprężyna tego rodzaju nie działa, a wiec nie naciska ani na pierścień oporowy, ani na pokrywę.
Podczas pracy silnika sprzęgło hydrokinetyczne nie daje możliwości szybkiego i całkowitego odłączenia silnika od mechanizmów napędowych. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

« Previous Entries