wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Niekiedy urządzenie ryglujące mechanizmu przełączania przekładni w trzystopniowej skrzynce biegów spełnia jednocześnie zadania zatrzasków ustalających położenie wodzików. Pomiędzy wałkami przesuwkowymi znajdują się wówczas dwa wydrążone kołki, rozpierane przez sprężynę. Wskutek nacisku sprężyny kołki wchodzą we wgłębienia wodzików, unieruchamiając je w odpowiednich położeniach. Podczas przesuwania jednego z wodzików kołek wychodzi z jego wgłębienia i ściskając sprężynę prawie opiera się o drugi kołek, unieruchamiając w ten sposób drugi wodzik. Po włączeniu wybranego biegu kołek pod naciskiem sprężyny wsuwa się znów w inne wgłębienie przemieszczonego wodzika i utrzymuje go w położeniu włączenia biegu. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Oba wodziki w trzystopniowej skrzynce biegów mają po trzy wgłębienia, z których środkowe służą do ustalania położenia neutralnego, a skrajne do utrzymywania wałków po włączeniu odpowiedniego biegu. W skrzynce czterostopniowej wodziki służące do włączania biegów trzeciego i czwartego oraz pierwszego i drugiego mają po trzy wgłębienia (środkowe do ustalania położenia neutralnego, a skrajne do utrzymywania włączonego biegu). Natomiast wałek tylnego biegu ma tylko dwa wgłębienia, z których jedno służy do ustalania położenia neutralnego, a drugie do utrzymywania włączonego biegu tylnego. Natomiast w skrzynce pięciostopniowej każdy z trzech wodzików ma trzy wgłębienia.
Sprężyny zatrzasków są tak dobrane, że z jednej strony uniemożliwiają samoczynne przesuwanie się kół zębatych wraz z wodzikami, a z drugiej pozwalają na przełączanie poszczególnych przekładni wskutek wywierania umiarkowanego nacisku na dźwignię zmiany biegów.
Jeżeli skrzynka biegów ma nieruchome wałki, po których przesuwają się widełki, zatrzaski ustalające położenia po szczególnych biegów oraz położenia wyłączenia wbudowane są w piastach widełek do przełączania przekładni.
Urządzenie ryglujące uniemożliwia jednoczesne przesunięcie dwóch wodzików mechanizmu przełączania przekładni, czyli jednoczesne włączenie dwóch biegów. Działanie urządzenia ryglującego polega na tym, że podczas przesuwania jednego z wodzików unieruchamia ono pozostałe wodziki mechanizmu przełączania przekładni w położeniach neutralnych.
Do ryglowania mechanizmu przełączania przekładni w trzystopniowej skrzynce biegów służy cylindryczny kołek o zaokrąglonych końcach, umieszczony w pokrywie mechanizmu, pomiędzy wodzikami. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Sterowanie stopniowej skrzynki biegów, tj. włączanie i wylączanie poszczególnych biegów, polega najczęściej na zazębianiu lub wyzębianiu par kół zębatych za pomocą ręcznej dźwigni, tzw. dźwigni zmiany biegów. Ogólnie rozróżnia się sterowanie bezpośrednie oraz odległościowe. Do sterowania bezpośredniego służy dźwignia zmiany biegów, wbudowana w pokrywie skrzynki biegów (țj. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Ustalenie położenia włączenia przesuwki dzięki zaskoczeniu jej występów we wgłębienia zewnętrznej wypukłości pierścienia synchronizującego jest niezawodne, co uwalnia od konieczności stosowania dodatkowego zabezpieczenia przed wyłączaniem się, włączonej przekładni. Zabezpiecza to przed zakleszczeniem się pierścienia synchronizującego w przesuwce. [więcej w: wypowiedzenie polisy oc proama Warszawa, pinki otomoto, wypowiedzenie polisy oc proama ]
Sprzęgło klinowe rygluje swobodne koło zębate względem wału dzięki przymusowemu wprowadzaniu odpowiednich elementów klinujących — z reguły kulek — do odpowiednich wnęk w piaście koła zębatego. Sprzęgła klinowe zajmują minimum miejsca, pozwalają łatwo przełączać przekładnie i umożliwia zautomatyzowanie skrzynki biegów przy użyciu prostych środków.
Istotną wadą sprzęgieł klinowych jest zależność prawidłowości ich działania od należytego docisku kulek do wnęk piast kół zębatych, z czego wynika duża wrażliwość na zużycie wszystkich współpracujących części. Ze względu na zdolność do przenoszenia jedynie niewielkich momentów obrotowych sprzęgła klinowe znalazły zastosowanie tylko w kilku samochodach osobowych z silnikami o małych mocach.
Sprzęgło cierne jest w zasadzie najbardziej przydatnym urządzeniem do ryglowania swobodnego kola zębatego względem wału. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Blok kół zębatych jest zwykle ułożyskowany na nieruchomym wałku pośrednim albo za pomocą łożysk ślizgowych, albo luźnych igiełek łożyskowych lub złożeń igiełkowych, przy czym igiełki łożyskowe oraz złożenia igiełkowe stosuje się przeważnie w samochodach osobowych. Wzdłużne siły międzyzębne przejmowane są albo przez czołowe pierścienie oporowe, zabezpieczone przed obracaniem sie lub przez kulkowe złożenia wzdłużnej.
skrzynkach biegów dużych samochodów ciężarowych lub autobusów wirujący wał pośredni podpiera sie w dodatkowym łożysku tocznym.
Wirujący wał pośredni ustala się zarówno w kierunku wzdłużnym, jak i poprzecznym. Dość często w kierunku wzdłużnym ustala sie dwustronnie tylko jedno z łożysk, podczas gdy drugie łożysko (i ewentualnie trzecie) pozwala na swobodne przesunięcia poosiowe walu. Przeważnie jednostronnie ustala się jednak oba łożyska wirującego wału pośredniego, a w razie zastosowania trzech podpór — tylko łożyska skrajne.
Jeżeli obciążenie podpór wirującego wału pośredniego jest duże, często zamiast łożysk pojedynczych stosuje się zestawy z dwóch łożysk. W zestawie łożyska walcowego z kulkowym łożysko walcowe przenosi tylko obciążenia poprzeczne, a łożysko kulkowe — jedynie obciążenia wzdłuża ne. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Łożysko osłaniają tarcze lub blaszane pierścienie ochronne, które zapobiegają wydostawaniu się smaru. Niekiedy przednie łożysko walu sprzęgłowego wymaga okresowego smarowania, np. przez smarowniczkę wkręconą w wieniec koła zamachowego.
Tylny koniec walka sprzęgłowego ustala zwykle kulkowe łożysko jednorzędowe. Zależnie od sposobu osadzenia w obudowie stosuje się łożyska kulkowe zwykle, łożyska z rowkiem na pierścieniu zewnętrznym lub łożyska z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym.
Pierścień zewnętrzny łożyska kulkowego unieruchamia się najczęściej przy użyciu pierścienia sprężynującego, osadzonego w otworze gniazda lub za pomocą odsadzenia w gnieździe obudowy, jeżeli obudowa skrzynki biegów jest odlana ze stopu lekkiego. Łożysko kulkowe z rowkiem na pierścieniu zewnętrznym ustala się za pomocą specjalnego osadczego pierścienia sprężynującego, Jedynie rzadko spotykane łożysko kulkowe z kołnierzem na pierścieniu zewnętrznym nie wymaga stosowania osadczych pierścieni sprężynujących lub wykonywania odsadzenia w obudowie.
Pierścień wewnętrzny łożyska unieruchamia się przy użyciu osadczego pierścienia Sprężynującego lub za pomocą nakrętki dociskowej, zabezpieczonej przed odkręceniem (zwykle za pomocą specjalnej podkładki zębatej).
Przeważnie tylne łożysko wału sprzęgłowego jest zaopatrzone w blaszki ochronne, które zabezpieczają kulki i bieżnie przed uszkodzeniem podczas składania skrzynki oraz przed przenikaniem do łożyska jakichkolwiek zanieczyszczeń, Blaszki ochronne nie zapobiegają jednak odpływowi smaru, w związku z czym tylne łożysko wału sprzęgłowego zaopatruje sie zwykle w wewnętrzna blaszkę ochronną i uszczelnia od strony zewnętrznej. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Hydrauliczne sterowanie odległościowe skrzynki biegów polega na zastosowaniu siłowników hydraulicznych do przemieszczania wodzików mechanizmu przełączania przekładni. Siłowniki hydrauliczne są z reguły zasilane olejem, dopływającym pod określonym nadciśnieniem z instalacji centralnej lub tłoczonym przez oddzielną pompę. Dźwignia zmiany biegów (lub przyciski) służy jedynie do umożliwiania lub odcinania zasilania olejem poszczególnych siłowników hydraulicznych.
Elektromagnetyczne sterowanie odległościowe skrzynki biegów polega na przełączaniu jej przekładni za pomocą elektromagnesów służących jako siłowniki do okresowego włączania sprzęgieł klinowych lub innych urządzeń do ryglowania względem wału, ułożyskowanych na nim, swobodnych kół zębatych. Włączanie biegu polega na zamykaniu obwodu zasilania odpowiedniego elektromagnesu przy użyciu odpowiedniego włącznika przyciskowego. W okresie przepływu prądu przez uzwojenie danego elektromagnesu utrzymuje ono w swym wnętrzu rdzeń elektromagnesu, osadzony na drążku zakończonym rozpieraczem. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Kiedy wybierak wbudowany jest w pokrywie skrzynki biegów, stosowane są również dwa cięgła, przy czym jedno służy do przesuwania wybieraka, drugie zaś do jego przekręcania (włączania biegu), Zaleta takiego układu jest możliwość zastosowania linki BOWDENA do przesuwania wybieraka, co z kolei umożliwia wyeliminowanie jałowego skoku dźwigni zmiany biegów oraz zapewnia kompensację wzajemnych przesunięć zespołu napędowego i nadwozia. Ze względu na umieszczenie siedzenia kierowcy obok silnika, np. w samochodzie ciężarowym, dźwignia zmiany biegów nie oddziałuje bezpośrednio na wybierak w pokrywie skrzynki, lecz połączona jest z nim za pomocą wałka przegubowego. Podobne układy stosowane są w niektórych samochodach osobowych wyposażonych w skrzynki biegów zespolone z przekładniami głównymi w mos łach napędowych (np. VW). Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Tego rodzaju urządzeń nie stosuje sie tylko w trzystopniowych skrzynkach biegów. W takiej skrzynce biegów dźwignia do zmiany biegów ma bowiem tylko cztery różne położenia robocze, a bieg tylny włącza się z reguły przesuwając dźwignie zmiany biegów w kierunku przeciwnym do kierunku włączania biegu pierwszego. Zapobiega to w praktyce możliwości przypadkowego włączenia biegu tylnego.
Natomiast w skrzynce biegów o liczbie stopni większej niż trzy urządzenie blokujące jest niezbędne, ponieważ dźwignia zmiany biegów może zajmować pięć lub więcej różnych położeń roboczych. W takim przypadku włączając bieg tylny przesuwa się zwykle dźwignię zmiany biegów w bok, a następnie w tym samym kierunku co i podczas włączania jednego z biegów do jazdy w przód. Działanie urządzenia blokującego polega zwykle na uniemożliwianiu przesunięcia dźwigni zmiany biegów w bok, do położenia włączenia tylnego biegu, bez wykonania dodatkowej czynności, np. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Posts Tagged ‘pinki otomoto’

Zatrzaskowe urządzenie ryglujące

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 12th, 2019

Wał główny ułożyskowany na trzech podporach osadza sie najczęściej w łożyskach kulkowych lub walcowych, rzadziej w łożyskach stożkowych. Wał taki ustala się poosiowo albo w łożysku tylnym, albo w łożysku pośrednim.
Ułożyskowanie kół zębatych. Swobodne koła zębate walu głównego, zazębiające się z kolami zębatymi wału pośredniego, są zwykle ułożyskowane bezpośrednio na wale głównym. Jedynie w razie bardzo dużego obciążenia przekładni swobodne kola zębate łożyskuje się w ściankach działowych obudowy skrzynki biegów. Do łożyskowania kół zębatych na wale głównym stosuje się najczęściej łożyska ślizgowe lub złożenia igiełkowe, a niekiedy — kulkowe łożyska skośne, bez pierścieni zewnętrznych. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zatrzaskowe urządzenie ryglujące została wyłączona

Next Entries »