wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Ze względu na zadania, wśród dodatkowych zespołów i mechanizmów napędowych rozróżnia sie zwykle następujące urządzenia:
— przekładnia przyspieszająca (nadbieg), która pozwala na okresowe zmniejszanie całkowitego przełożenia układu napędowego, czyli na dodatkowe zwiększenie szybkości jazdy kosztem zmniejszenia momentu obrotowego na kołach,
— zwolnica (reduktor), która zapewnia na stałe lub pozwala na okresowe zwiększanie całkowitego przełożenia układu napęd owego, czyli na dodatkowe zwiększanie momentu obrotowego na kołach pędnych kosztem zmniejszenia szybkości jazdy,
— skrzynka rozdzielcza, która rozdziela napęd na mosty napędowe, często zapewniając dodatkowe stałe przełożenie zwalniające,
— sprzęgło jednokierunkowe (gwarowo „wolne koło), które przekazuje napęd tylko w określonym kierunku obrotu części i samoczynnie sie rozłącza, jeżeli element napędzany zaczyna się obracać szybciej niż element napędzający, — skrzynka zdawcza (bocznikowa lub odbioru mocy), zaopatrzona w zewnętrzne kolo pasowe lub inny element do okresowego napędzania dowolnego podczas postoju pojazdu.
Przekładnia przyspieszająca jest to najczęściej oddzielna skrzynka przekładniowa, która może przekazywać napęd albo z przełożeniem bezpośrednim, albo z przełożeniem przyspieszającym, czyli powodować szybsze obracanie się wału wyjściowego niż wału wejściowego. Niekiedy zadania przekladni przyspieszającej spełnia jeden ze stopni skrzynki biegów, po włączeniu którego wał napędowy wiruje szybciej niż wal korbowy silnika.
Po zwolnieniu pedału zmiany biegów następuje w omówiony uprzednio sposób włączenie wybranego biegu, Przypadkowe jednoczesne włączenie dwóch biegów w skrzynce typu WILSON jest niemożliwe. [podobne: olx ursus c 330, otomoto samochody osobowe, sekula otomoto ]
System COTAL. Planetarna skrzynka biegów jest wyposażona w elektromagnetyczne sprzęgła cierne, z których jedne służą jako hamulce, a pozostałe jako sprzęgła. Włączanie i wyłączanie wybranego biegu polega na umożliwianiu lub przerywaniu zasilania prądem elektromagnesów poszczególnych sprzęgieł ryglujących elementy głównych przekładni planetarnych. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Wspólna ich cecha jest zastosowanie tylu prostych przekładni planetarnych, ile biegów w przód ma skrzynka biegów. Jeden z układów planetarnych zapewnia bieg tylny, a bieg bezpośredni uzyskuje się przez zablokowanie wszystkich pozostałych układów planetarnych.
Planetarne Skrzynki biegów WILSON wyposaża się przeważnie w półautomatyczne preselekcyjne mechanizmy sterujące, rzadziej w automatyczne układy sterujące.
Sterowanie preselekcyjne systemu WILSON. Wzdłuż skrzynki biegów jest osadzony wałek sterujący zaopatrzony w płaskie, jednostronne ścięcia (po jednym dla każdego biegu) rozmieszczone pod różnymi kątami. Wybieranie biegu przez kierowcę polega na ustawieniu wałka sterującego pod odpowiednim kątem, przez przekręcanie za pomocą malej dźwigni ręcznej. Wybrany bieg zostaje włączony dopiero po naciśnięciu i zwolnieniu pedału, który za pośrednictwem układu mechanicznego powoduje zaciśnięcie taśmy na bębnie hamulca wybranego układu planetarnego.
Dźwignia zmiany biegów po ustawieniu w położeniu neutralnym jest dociskana do wałka przez sprężynę, ramię wahadłowe, dociskane słabą sprężyną do dźwigni, jest Odchylone w lewo, a taśma hamulcowa — całkowicie zwolniona, Podczas wybierania biegu wałek sterujący zostaje ustawiony pod takim kątem, że płaskie jego ścięcie umożliwia Sprężynie przesunięcie dźwigni w prawo i dociśnięcie ramienia wahadłowego do dźwigni ryglującej. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Produkcja skrzynek planetarnych jest dość trudna i wymaga posługiwania się kosztownym oprzyrządowaniem specjalnym. Rodzaje przekładni planetarnych. Ujmując ogólnie przekładnia planetarna może być wykonana jako : — hipocykliczna — czyli zawierająca koło zębate o uzębieniu wewnętrznym lub epicykliczna czyli składająca się wyłącznie z kół zębatych o uzębieniu zewnętrznym.
Wśród hipocyklicznych przekładni planetarnych rozróżnia się przekładnie o satelitach pojedynczych oraz przekładnie o satelitach podwójnych. Zespolona przekładnia planetarna różni się od prostej zastosowaniem dwóch kół słonecznych i dwóch rodzajów satelitów, tzw. długich i krótkich, ułożyskowanych na ośkach osadzonych we wspólnym koszyku. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Skrzynki biegów współczesnych samochodów ciężarowych i autobusów mają przeważnie synchronizowane biegi najczęściej używane do jazdy w przód. Np. w skrzynce biegów samochodu ZUBR zastosowano synchronizatory blokujące do przełączania biegów II, III, IV oraz V. Częściowo synchronizowane skrzynki biegów szeroko rozpowszechniły się zwłaszcza w amerykańskich samochodach ciężarowych, przy czym z zasady synchronizowane są wszystkie biegi do jazdy w przód z wyjątkiem biegu pierwszego. Obok synchronizatorów zapadkowych oraz synchronizatorów blokujących, w skrzynkach biegów samochodów cieżarowych spotyka się również i synchronizatory progresywne (np. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Pojazdy terenowe wyposaża się często w zwolnice zespolone z główna skrzynka biegów, przy czym dodatkowe przełożenia zapewniają albo zwykłe przekładnie stopniowe, albo przekładnie planetarne.
Zespolone skrzynki biegów wyposaża sie często nadciśnieniowe siłowniki do przełączania zwolnic. Ogólnie biorąc sterowanie zespolonych skrzynek biegów, nawet w razie pełnej ich synchronizacji, jest dość uciążliwe i wymaga zarówno dużej wprawy jak i wysiłku fizycznego. Aby usunąć tę niedogodność często stosuje się urządzenia preselekcyjne, dzięki którym zadanie kierowcy ogranicza się tylko do wybrania odpowiedniego biegu, po czym przekładnie w skrzynce biegów są przełączane przez specjalny siłownik.
Aby zwiększyć swobodę poruszania się samochodu w terenie zwykle wyposaża się go w układ napędowy na wszystkie koła. Ponieważ w przeciętnych warunkach ruchu napędzanie wszystkich kół byłoby nieracjonalne, np. z uwagi na zużycie paliwa, w układach napędowych pojazdów terenowych stosuje się dodatkowe zespoły, tzw. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Kierowca przełącza przekładnię przyspieszającą przy użyciu dźwigni ręcznej, sterującej zawór rozrządczy, który umożliwia łączenie przedniej przestrzeni roboczej siłownika z rura ssącą silnika, a tylnej — z atmosfera, albo odwrotnie. Jeżeli silnik pracuje, odpowiednio do kierunku działania różnicy ciśnień przepona wygina się i poprzez tłoczysko przemieszcza przesuwkę sprzęgła kłowego.
Wejściowa przekładnia przyspieszająca. Niekiedy samoczynną przekładnię przyspieszającą wbudowuje się pomiędzy sprzęgłem głównym i skrzynką biegów. Przekładnia taka, zwykle w postaci przekładni planetarnej, najczęściej stanowi podzespół skrzynki biegów, osłonięty wspólną obudową wraz z jej przekładniami.
Zwolnica (lub reduktor) jest to dodatkowy zespół napędowy, który pracując stale lub okresowo z przełożeniem zwalniającym dodatkowo zwiększa całkowite przełożenie układu napędowego, uzyskiwane dzięki skrzynce biegów i przekładni głównej. Zadanie zwolnicy polega na zwiększaniu siły napędowej pojazdu bez podwyższania mocy silnika, czyli na zwiększaniu zdolności pojazdu do pokonywania oporów ruchu, kosztem zmniejszania szybkości jazdy. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

System LAYCOCK de NORMANVILLE – zespół stosowany w rozmaitych wykonaniach, głównie w pojazdach produkcji angielskiej. Przełożenie przekładni przyspieszającej zależnie od przeznaczenia (modelu samochodu) zawiera sie w granicach 0,778 , -0,820, Przekładnia planetarna, w celu zmniejszenia zewnętrznej średnicy, ma podwójne satelity.
Na biegu bezpośrednim napęd jest przenoszony przez rolkowe sprzęgło jednokierunkowe, które nie pozwala na wolniejsze obracanie się wału napędzanego niż wału napędzającego. Sprzęgło stożkowe łączy wówczas koło słoneczne z kołem pierścieniowym, wskutek czego wszystkie elementy przekładni planetarnej wirują jako jedna całość konstrukcyjna.
Przełożenie przyspieszające włącza się przez oddalenie tarczy sprzęgła stożkowego od koła pierścieniowego i dociśnięcie jej do pierścienia oporowego, osadzonego w obudowie, co powoduje unieruchomienie kola słonecznego, związanego z piastą. Od tej chwili oswobodzone kolo pierścieniowe jest przekręcane przez satelity obiegające trwające w bezruchu koło słoneczne i obraca się wraz z wałem napędzanym szybciej niż wał napędzający związany z koszykiem satelitów. Sprzęgło stożkowe jest przełączane przez siłowniki hydrauliczne. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Samoczynna przekładnia przyspieszająca jest wyposażona w półautomatyczny lub automatyczny układ sterujący, który w określonych sytuacjach powoduje samoczynne przełączenia z przełożenia bezpośredniego na przełożenie przyspieszające oraz odwrotnie. Najczęściej samoczynne przełączenia przekładni przyspieszających są następstwem z góry przewidzianych zmian szybkości jazdy oraz chwilowego obciążenia silnika.
Układy sterowania samoczynnych przekładni przyspieszających są z reguły wyposażone w siłowniki elektromagnetyczne lub hydrauliczne, uruchamiane przez układy elektryczne z wyłącznikami odśrodkowymi (reagującymi na zmiany szybkości jazdy) oraz wyłącznikami przyciskowymi (reagującymi na nacisk wywierany na pedał przyspieszenia, czyli uchylenie przepustnicy gaźnika). Ponadto układ sterujący samoczynnej przekładni przyspieszającej zaopatruje sie w urządzenie umożliwiające okresowe ustawianie jej przełożenia bezpośredniego (wyłączanie automatyki). System BORG WARNER. Samoczynna przekładnia przyspieszająca składa się z przekładni planetarnej, sprzęgła jednokierunkowego, elektromagnetycznego siłownika do ryglowania koła słonecznego oraz mechanicznego układu do wyłączania przekładni. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Układy napędowe z planetarnymi skrzynkami biegów często wyposaża się w sprzęgła hydrokinetyczne, aby zapewnić płynne ruszanie pojazdu z miejsca oraz zmniejszyć zużycie części zespołów napędowych. Obecnie przekładnie planetarne najczęściej stosuje się jako człony półautomatycznych i automatycznych skrzynek biegów. W zespolach takich spotyka się najrozmaitsze układy kinetyczne, co najczęściej wynika z dążenia do obejścia ograniczeń patentowych.
Włączenie przekładni przyspieszającej zapewnia znacznie szybszy ruch samochodu niż podczas korzystania z biegu bezpośredniego, odnosząc do określonej prędkości biegu silnika. Przekładnię przyspieszającą włącza się tylko w sprzyjających warunkach np. jadąc autostradą lub poziomą drogą o ulepszonej nawierzchni — kiedy opory ruchu pojazdu są niewielkie, co zmniejsza kilometrowe zużycie paliwa. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona

Posts Tagged ‘sekula otomoto’

Przekładnie przyspieszające

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 10th, 2019

Do włączania napędu przednich kół samochodu służy przesuwka pozwalająca na ryglowanie swobodnego koła zębatego wzgledem przedniego walu zdawczego. Jeżeli przesuwka nie sprzęga swobodnego koła zębatego z przednim walem zdawczym, wiruje ono jałowo wokół niego, a skrzynka rozdzielcza przekazuje napęd jedynie na tylne kola pojazdu. Zwiększanie momentu obrotowego przez skrzynkę rozdzielczą zapewnia wbudowana w nią przekładnia zwalniająca. Jeżeli przesuwne kolo zębate jest zazębione z dużym kołem zębatym na wale pośrednim, małe koło zębate na wale pośrednim zmusza tylny wał zdawczy oraz swobodne koło zębate do obracania się w tym samym kierunku CO i wał wejściowy, lecz znacznie wolniej.
Dzięki temu uzyskuje się przełożenie zwalniające skrzynki rozdzielczej, na ogół dość duże (np. 1,96 — w samochodzie GAZ-63).
Dwustopniowa, nastawna skrzynka rozdzielcza często stale zwiększa przekazywany moment obrotowy, czyli pracuje zawsze z przełożeniem zwalniającym — albo dużym, albo małym. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przekładnie przyspieszające została wyłączona