wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Stopień przełożenia pomiędzy walem sprzęgłowym i pośrednim skrzynki biegów wynika ze stosunku liczby zębów koła napędzającego do liczby zębów koła napędzanego:
zp (liczba zębów kola na wale pośrednim)
zs (liczba zębów koła na wale napędzającym) Jeżeli dźwignia zmiany biegów ustawiona jest w położeniu neutralnym, wówczas koła zębate osadzone przesuwnie na wielowypustach walu głównego nie są zazębione z kolami zębatymi walu pośredniego. Wskutek tego podczas pracy silnika i włączenia sprzęgła wał pośredni wprawdzie się obraca, lecz wał główny trwa w bezruchu. Natomiast w zazębienia któregokolwiek z przesuwnych kół zębatych wału głównego z odpowiednim kołem zębatym walu pośredniego, wal pośredni przekazuje napęd na wal główny, a więc poprzez wał napędowy na koła napędowe samochodu. Przełożenie między wałem pośrednim i walem głównym wynika ze stosunku liczb zębów kół współpracujących ze sobą. Podczas pracy skrzynki biegów na biegu bezpośrednim wał pośredni obraca się jałowo, a napęd jest przekazywany wprost z wału sprzęgłowego na wał główny.
Układy współczesnych skrzynek biegów. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Automatyczna skrzynka biegów jest to udoskonalona skrzynka półautomatyczna, która wyposażono w układ sterujący z odpowiednim regulatorem wywołującym przełączenia przekładni w zależności od zmian chwilowego momentu obrotowego na wale korbowym silnika i szybkości jazdy.
Przekładnia bezstopniowa pozwala na korzystanie z każdego dowolnego przełożenia w zakresie roboczym przekładni, wyznaczonym przez jej przełożenie maksymalne i minimalne. W razie potrzeby, podczas przenoszenia napędu zmiana przełożenia odbywa się w sposób ciągły. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia sterującego lub specjalnej konstrukcji przekładni bezstopniowej, często najkorzystniejsze w danych warunkach ruchu przełożenie pomiędzy silnikiem a wałem napędowym ustawia się samoczynnie. Ze względu na konstrukcje rozróżnia sie bezstopniowe przekładnie mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne. Bezstopniowe przekładnie mechaniczne i elektryczne znajdują dotychczas tylko ograniczone zastosowanie. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Przekładnie stopniowe. Jako skrzynkę biegów, terenowa lub rozdzielczą, najczęściej stosuje się zwykłą przekładniową skrzynkę stopniową, złożoną z kilku przekładni zębatych, których odpowiednie włączanie i wyłączanie pozwala uzyskiwać wymagane przełożenia pomiędzy wałem korbowym silnika a wałem napędowym samochodu. Dzięki temu w okresie rozwijania przez silnik określonego momentu obrotowego można otrzymać, zależnie od wypadkowego przełożenia włączonych przekładni, różne momenty obrotowe na wale napędowym, a wiec i na kolach jezdnych samochodu. Liczba stopni przełożeń we współczesnych samochodowych skrzynkach biegów, czyli tzw. liczba biegów, wynosi prze- ważnie 3 . Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Rozdzielcze sprzeglo cierne pracuje według zasady zwykłego zespołu jednotarczowego, z tym jednak, że dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych tarcz sprzęgła i sprężyny centralnej dwustronnego działania napęd może być przenoszony albo wprost na wał wejściowy skrzynki biegów, albo na wbudowane w nią sprzęgło hydrokinetyczne.
Podczas zbliżania tarczy dociskowej do koła zamachowego zaciśnięta zostaje tarcza bezpośredniego przeniesienia. Kiedy tarcza dociskowa zajmuje położenie środkowe, sprzęgło rozdzielcze w ogóle nie przenosi napędu. Natomiast wskutek oddalania tarczy dociskowej od koła zamachowego ulega zaciśnięciu tarcza sprzęgła hydrokinetycznego.
Na uwagę zasługuje wykonanie sprężyny centralnej, zastosowanej w omawianym sprzęgle rozdzielczym. Składa się ona z dwóch stożkowych tarcz spreżystych, które po przyłożeniu obrzeżami w stanie swobodnym tworzą bryłę przestrzenną przypominającą dwa stożki ścięte, stykające się) podstawami, a po ściśnięciu przybierają kształt dokładnie płaskiego pierścienia.
Sprężyna taka ma w pełni symetryczną charakterystykę, czyli podczas wyginania się, bez względu na kierunek odkształcenia, Wywiera ona swym obrzeżem takie same naciski. W położeniu środkowym, gdy obie tarcze stożkowe są dokładnie płaskie a ich naciski znoszą się wzajemnie, sprężyna tego rodzaju nie działa, a wiec nie naciska ani na pierścień oporowy, ani na pokrywę.
Podczas pracy silnika sprzęgło hydrokinetyczne nie daje możliwości szybkiego i całkowitego odłączenia silnika od mechanizmów napędowych. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Trzy kliny założone we wręby wykonane na zewnętrznej ściance piasty synchronizatora wiążą jego przesuwkę z pierścieniami stożkowymi. Kliny te wchodzą w wycięcia na powierzchniach czołowych pierścieni stożkowych z luzami nieco większymi niż połowa podziałki zębów. Pierścienie piasty koła zębatego u sprzęgłowego. Dzięki oporom tarcia pierścień zabezpieczajacy przekręca się wtedy wraz ze stożkową powierzchnią piasty koła zębatego w ślad za wałem sprzęgłowym aż do zaniku obwodowych luzów między klinami i ściankami ich wycięć. Zewnetrzne końce zebów sprzęgła i pierścienia zabezpieczającego są zaostrzone, dzięki czemu w punkcie przylegania skosów zębów powstaje siła P, skierowana prostopadle do powierzchni skosów. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Podczas przemieszczania przesuwka synchronizatora dzieki działaniu zatrzasków pociąga za sobą piastę. Obie te części przesuwają się razem jako jedna całość do chwili, kiedy piasta swoim pierścieniem stożkowym zetknie się ze stożkowym występem wieńca zębatego na kole. Wskutek oporów tarcia pomiędzy stożkowymi powierzchniami prędkości kątowe sprzęganych elementów zaczynają się stopniowo wyrównywać. Podczas dalszego ruchu dźwigni zmiany biegów tuleja zębata przesuwając się wciska kulki (z przezwyciężeniem oporu ich sprężyn) i następnie zazębia się z pomocniczym wieńcem zebatym sprzęganego koła. Zatrzaski kulkowe są tak dobrane, że pełne włączenie synchronizatora następuje dopiero po wstępnym dociśnięciu powierzchni stożkowych w stopniu wystarczającym do wyrównania sie prędkości obrotowych sprzęganych części.
Wadą synchronizatora zapadkowego jest konieczność dość uważnego włączania przekładni. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Synchronizator pozwala na sprzęganie kół lub wałów o wspólnej osi obrotu dopiero po uprzednim wyrównaniu ich prędkości kątowych. Ze względu na zasadę działania, wśród synchronizatorów stosowanych obecnie w samochodowych skrzynkach biegów rozróżniać należy trzy podstawowe od miany:
synchronizator zapadkowy (prosty) złożony z dwustronnego sprzęgła ciernego, zwykłe stożkowego lub rzadziej wielotarczowego, dwustronnego sprzęgła zębatego oraz mechanizmu zatrzaskowego do utrzymywania przesuwki w pozycji środkowej (wyłączenia),
— synchronizator blokujący (bezwładnościowy) różni sie od synchronizatora zapadkowego zastosowaniem elementów bezwładnościowych, które umożliwiają włączenie sprzęgieł zębatych dopiero po zupełnym wyrównaniu się prędkości obrotowych łączonych części wirujących, synchronizator progresywny cechuje zdolność do samoczynnego regulowania prędkości obrotowej elementu napędzanego w stosunku do prędkości elementu napędzającego, zależnie od różnicy prędkości łączonych części wirujących. Synchronizator zapadkowy ma zwykle piastę osadzoną na wielowypustach walu głównego skrzynki biegów. Na zewnętrznej ściance piasty wykonane są wielowypusty, po których może przesuwać się poosiowo tuleja zębata, tzw. przesuwka, zaopatrzona w uzębienie ukształtowane odpowiednio do wrębów wielowypustowych.
Każdy z elementów synchronizatora może więc przemieszczać się wzdłuż wału głównego, lecz jednocześnie musi się obracać wraz z nim. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Zasada działania sprzęgła kłowego na wale głównym, zapewnia przekazywanie napędu z walu pośredniego na wał główny (drugi bieg). Bezpośrednie sprzęgnięcie walu sprzęgłowego z wałem głównym (trzeci bieg bezpośredni) uzyskuje się przez zazębienie wewnętrznego bocznego wieńca sprzęgła kłowego z zewnętrznym bocznym wieńcem kola zębatego na wale sprzęgłowym.
Wprawdzie zastosowanie sprzegieł kłowych zapewnia łatwiejsze włączanie biegów niż w przypadku zazębiania kół przesuwnych, lecz przy dużych różnicach prędkości obwodowych nie uzyskuje się płynnego i bezgłośnego sprzęgania kół zębatych. Istotnym osiągnięciem w tej dziedzinie było opracowanie dwupodziałowych sprzęgieł kłowych, ułatwiających wyrównywanie się prędkości obwodowych sprzęganych kół. Sprzęgło dwupodziałowe wyróżnia się tym, że w bocznych wieńcach kół zębatych, zazębiających się z tuleja przesuwkowa, co drugi ząb jest skrócony, a liczba zębów uzębienia wewnętrznego tulei przesuwkowej jest dwa razy mniejsza niż liczba zębów bocznego wieńca kola zębatego. Końce wszystkich zębów są ścięte i przypominają swym kształtem kliny.
Sprzęganie kół za pomocą sprzęgła dwupodziałowego odbywa się w trzech etapach. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Podkreślić należy, że zarówno amerykańskie, jak i europejskie samochody sportowe lub wyczynowe wyposaża sie niemal zawsze w skrzynki biegów z przekładniami zębatymi o osiach stałych. Tego rodzaju zespoły są bowiem stosunkowo najlżejsze, przekazują napęd z największą sprawnością i zapewniają stałe połączenie silnika z kolami pędnymi. Włączanie przekładni w skrzynkach biegów z kolami zębatymi o stałych osiach obrotu odbywa sie przez:
przesuwanie, czyli łączenie dwóch kół zębatych przez zazębianie ich zębów roboczych,
— sprzęganie, czyli łączenie z walem obrotowo osadzonego na nim koła zębatego, stale zazębiającego się z drugim kołem zaklinowanym na drugim wale.
Przekładnie o przesuwanych kołach zębatych spotyka sie dziś coraz rzadziej i to głównie tylko jako przekładnie zapewniające największe przełożenia (pierwszego i tylnego biegu), zwykle z kół o zębach prostych. Niekiedy stosuje sie również przekładnie z przesuwanymi kolami walcowymi o zębach śrubowych. W takim przypadku wał skrzynki biegów ma wielowypusty śrubowe o takim samym skoku linii śrubowej, jak skok linii śrubowych zębów kół (np. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Posts Tagged ‘zdunek otomoto’

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Przesuwka zazębia się z piasta synchronizatora, a wiec zawsze obraca się wraz z wałem.
Włączanie wybranej przekładni polega na ryglowaniu odpowiedniego kola zębatego względem wału. W tym celu przemieszcza się przesuwkę z położenia środkowego w prawo lub w lewo, aż do oparcia o zęby wieńca zębatego ryglowanego koła zębatego. Wskutek tego sprężysty pierścień synchronizujący zostaje ściśnięty przez wewnętrzne występy przesuwki. Jeżeli koło zębate i wał trwają w bezruchu, w końcowej fazie swego ruchu przesuwka zazębia się z wieńcem zębatym ryglowanego koła, a pierścień synchronizujący nieco sie rozpręża, przy czym jego zewnętrzna wypukłość wchodzi we wgłębienia wewnętrznych wypustów przesuwki.
Kiedy wał lub ryglowane koło zębate obracają się, jeszcze przed zazębieniem sie przesuwki z wieńcem zębatym koła odbywa sie wyrównywanie ich prędkości obrotowych. Wskutek oporów tarcia pomiędzy wypustami przesuwki i wypukłością pierścienia synchronizującego, zaciskany pierścień synchronizujący usiłuje obracać się w ślad za wałem.
Tym samym, najpierw pierścień synchronizujący przekręca się nieco w swym gnieździe i opiera swym końcem o kulisę, która poprzez półpierścień . Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona