wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Dwupedałowe prowadzenie samochodu

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 17th, 2019

Dążenia konstruktorów do uproszczenia prowadzenia samochodów idą w kierunku ograniczenia czynności związanych ze sterowaniem mechanizmów obsługiwanych podczas jazdy. Jeżeli samochód jest wyposażony w zwykły układ napędowy, kierowca posługuje sie trzema pedałami — przyspieszenia, hamulca i sprzęgła.
Poważnym uproszczeniem czynności kierowcy jest przejście na „dwupedałowe” prowadzenie samochodu, czyli wyeliminowanie pedału sprzęgła i zastosowanie urządzenia samoczynnie włączającego i wyłączającego sprzęgło.
Zastosowanie sprzęgła odśrodkowego pozwala na wyeliminowanie lub ograniczenie czynności związanych z włączaniem i wyłączaniem sprzęgła. Również i zainstalowanie sprzęgła elektromagnetycznego czyni zwykle zbędnym pedał Sprzęgła.
Ogólnie biorąc realizacja „dwupedałowego” prowadzenia samochodu jest możliwa nawet w razie pozostawienia zwykłego sprzęgła ciernego, jeżeli pojazd wyposaży się w odpowiednie urządzenie wyprzęgające, sterowane przez dźwignie zmiany biegów lub pedał przyspieszenia.
Sprzęgła odśrodkowe o wyprzęgnikach elektromagnetycznych. Pełną automatyzację włączania i wyłączania sprzęgła uzyskuje się przez wyposażenie sprzęgła odśrodkowego w dodatkowe sprzęgło elektromagnetyczne lub wyprzęgnik elektromagnetyczny.
System GRAVINA. Zwykłe sprzęgło odśrodkowe jest wyposażone w wyprzęgnik elektromagnetyczny, slużący tylko do wyłączania sprzęgła podczas szybkiego biegu silnika. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Dwupedałowe prowadzenie samochodu została wyłączona

Sprzęgła automatyczne

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 17th, 2019

Proszkowe sprzęgło elektromagnetyczne NAMI. Uzwojenie elektromagnesu umieszczone jest w kole zamachowym, w którego pierścieniowym wycięciu obraca sie element napędzany. Na oprawie przymocowanej śrubami do kola zamachowego znajduje sie pierścień stykowy uzwojenia elektromagnesu. Prąd dopływa przez szczotkę ślizgającą się po kontaktowym pierścieniu styk owym.
Element napędzany osadzony jest za pomocą wielowypustowej piasty na wale sprzęgłowym skrzynki biegów. Luzy miedzy cylindrycznym elementem napędzanym a kołem zamachowym wynoszą 0,75. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Sprzęgła automatyczne została wyłączona

Proszkowe sprzęgło elektromagnetyczne systemu SMITH

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 17th, 2019

Do tarczy sprzęgła przynitowane są trzy kształtowe płytki sprężynujące, których swobodne końce przyciskają sie lekko do tarczy dociskowej. Płytki te, spełniające zadania sprzęgła jednokierunkowego, nie utrudniają wolniejszego obracania się tarczy sprzęgła w stosunku do tarczy dociskowej, a wiec umożliwiają pracę sprzęgła z poślizgiem lub wyłączenie sprzęgła. Płytki sprężynujace nie pozwalają jednak na szybsze Obracanie się wału sprzęgłowego skrzynki biegów niż walu korbowego. Jeżeli bowiem samochód zaczyna napędzać silnik, płytki sprężyste zaciskają się i zmuszają tarcze dociskową, a wraz z nią i wał korbowy do obracania się razem z tarczą sprzęgła. Zastosowanie płytek sprężystych umożliwia więc rozruch silnika przez holowanie samochodu oraz hamowanie silnikiem podczas zjeżdżania z pochyłości. W nowych wersjach sprzęgieł systemu FERLEC zamiast płytek sprężystych zastosowano dodatkowy układ zasilania elektromagnesu z akumulatora, pozwalający na przymusowe okresowe włączanie sprzęgła za pomocą wyłącznika ręcznego.
Proszkowe sprzęgło elektromagnetyczne systemu SMITH może mieć nieruchomy elektromagnes, co upraszcza jego budowę z uwagi na brak szczotek i pierścieni stykowych, lub też elektromagnes wirujący, mieszczący się zwykle w pierścieniowym kanale, utworzonym przez odpowiednio ukształtowane człony koła zamachowego. Tarcza sprzęgła o masywnym wieńcu, osadzona jest na końcu wału wejściowego skrzynki biegów. Prąd do uzwojenia elektromagnesu doprowadzają szczotki i pierścienie stykowe. Wykonanie członów kola zamachowego i wieńca tarczy sprzęgła zapewnia zamykanie sie prawie wszystkich linii pola magnetycznego przez wieniec tarczy sprzęgła. Zewnętrzna ścianka wieńca tarczy sprzegla zaopatrzona jest w pierścieniowe rowki. [przypisy: wypowiedzenie polisy oc proama Warszawa, pinki otomoto, wypowiedzenie polisy oc proama ]
Stopień zestalenia pasty ferrytycznej zależy od natężenia pola magnetycznego. Jeżeli jedna z powierzchni stykających sie z pastą ferrytyczną przesuwa się względem drugiej, to wskutek stężenia piasty istnieje między nimi sprzężenie mechaniczne, zapewniające przenoszenie napędu z poślizgiem lub nawet bez poślizgu po odpowiednim wzmocnieniu pola magnetycznego.
Wyłączanie sprzęgła polega na zmniejszaniu natężenia prądu przepływającego przez uzwojenie elektromagnesu. W miarę słabnięcia pola magnetycznego sprzęgło takie pracuje z coraz większym poślizgiem, a po przerwaniu prądu przestaje w ogóle przenosić napęd.
Jeżeli kolo zamachowe i tarcza sprzęgła nie obracają Się, pasta ferrytyczna wykazuje skłonność do ściekania i skupiania się w najniżej położonych miejscach. Po uruchomieniu silnika lub podczas holowania samochodu, wskutek Oddziaływania sil odśrodkowych pasta ferrytyczna bardzo szybko się po zewnętrznej ściance wieńca tarczy sprzęgła. Jeśli przy tym ponadto prąd przepływa przez uzwojenia elektromagnesu, to cząstki żelaza są intensywnie wciągane i niemal natychmiast wypełniają szczelinę pomiędzy członami koła zamachowego a wieńcem tarczy sprzęgła.

Możliwość komentowania Proszkowe sprzęgło elektromagnetyczne systemu SMITH została wyłączona

Automat sprzęgłowy HYDRAK

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Automat sprzęgłowy HYDRAK składa się z części mechanicznej i hydraulicznej. Suche jednotarczowe sprzęgło cierne wyłączane jest samoczynnie przez podciśnieniowe urządzenie wyprzęgające, uruchamiane układem elektrycznym w okresie ujmowania w rękę dźwigni zmiany biegów. Sprzęgło hydrokinetyczne zapewnia płynne ruszanie samochodu z miejsca oraz pozwala na zatrzymanie się pojazdu bez wyłączania biegu. Wyklucza to możliwosć przypadkowego zgaśnięcia silnika. Zużycie okładzin ciernych sprzęgła jest minimalne, ponieważ pracuje ono z bardzo małym poślizgiem i tylko w okresie zmiany przekładni.
Dzięki poślizgowi sprzęgła hydrokinetycznego można na poziomej jezdni ruszać samochodem z miejsca na drugim lub nawet bezpośrednim biegu. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Automat sprzęgłowy HYDRAK została wyłączona

System SAXOMAT FLR

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

System SAXOMAT FLR wyróżnia się zastosowaniem zespolonego sprzęgła odśrodkowego, w którym wbudowane jest pomocnicze zwykle sprzęgło cierne, sterowane przez podciśnieniowe urządzenie wyprzęgające.
Podczas przyspieszenia biegu silnika ciężarki odśrodkowe, wykonane w postaci rolek, naciskają na tarczę dociskową, powodując zakleszczenie tarczy sprzęgła odśrodkowego.
Napędzana tarcza sprzęgła odśrodkowego jest przymocowana do obudowy zwykłego sprzęgła. Miedzy osią zwykłego sprzęgła i kołem zamachowym silnika znajduje się sprzęgło jednokierunkowe umożliwiające rozruch silnika przez holowanie samochodu oraz hamowanie silnikiem rozpędzonego pojazdu.
System STANDRIVE — podciśnieniowe urządzenie wyprzęgające sterowane elektrycznie do włączania i wyłączania sprzęgła odśrodkowego systemu NEWTON. Jak długo silnik nie pracuje lub wał korbowy obraca się z prędkoscią nie przekraczającą 600 obr/min.
Podczas przyspieszania biegu silnika pod wpływem sił odśrodkowych ruchome ciężarki oddalają się od osi obrotu, pokonując opór sprężyn dociskowych. Powoduje to coraz silniejsze zaciskanie tarczy sprzęgła przez sprężyny dociskowe i sprzęgło zaczyna przenosić napęd. Rozsuwające sie ciężarki wirujące przy około 1000 obr/min zostają jednak zatrzymane przez obrzeże wieńca koła zamachowego. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania System SAXOMAT FLR została wyłączona

Włączanie sprzęgła

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Włączanie sprzęgła rozpoczyna się, kiedy kierowca wypuści z ręki dźwignię zmiany biegów. Wobec przerwania dopływa prądu do elektromagnesu, zawór sterujący odcina polączenie między rurą ssącą a komorą podciśnieniową. Powoduje to szybki zanik podciśnienia w układzie, aż do chwili, w której rozpoczyna sie zaciskanie tarczy sprzęgła. Tego rodzaju wstępne sprzęganie trwa krócej lub dłużej, odpowiednio do ustawienia zaworka redukcyjnego, regulującego napływ powietrza do komory podciśnieniowej. Przy określonym podciśnieniu zaworek redukcyjny zamyka się i odtąd powietrze napływa do układu tylko przez zaworek dławiący, a więc stosunkowo powoli. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Włączanie sprzęgła została wyłączona

System BCR

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Stosowane w samochodzie osobowym CITROEN 2 CV urządzenie z siłownikiem podciśnieniowym służy do włączania i wyłączania zespolonego sprzęgła Odśrodkowego i zwykłego. Przesunięcie dźwigni zmiany biegów powoduje podniesienie trzpienia i otwarcie płaskiego zaworu łączącego rure ssącą silnika z siłownikiem podciśnieniowym co powoduje wyłączenie sprzęgła.
Jednocześnie sprężysta przysionka umocowana na talerzyku zaworu zamyka kanalik prowadzący do zaworu dławiącego, Po zwolnieniu dźwigni zmiany biegów trzpień opada, a zawór plaski odcina siłownik od rury ssącej. Wskutek wciskania pedału przyspieszenia podnosi się iglica zaworu dławiącego, przez który powietrze przechodzi do siłownika i sprzęgło włącza się.
Kurek służy do wylaczania siłownika, jeżeli kierowca woli włączać i wyłączać sprzęgło przy użyciu pedału.
System MANUMATIC polega na elektrycznym sterowaniu podciśnieniowego urządzenia wyprzęgającego sprzęgło odśrodkowe. Przez włączenie zapłonu zamyka się obwód systemu sterowania. Kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w neutralnym położeniu, przełącznik przekładni jest zwarty i prąd przepływa przez elektromagnes zaworu sterującego. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania System BCR została wyłączona

Centralny układ hydrauliczny

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 16th, 2019

Centralny układ hydrauliczny składa się ze zbiornika oleju, pompy oleju, głównego akumulatora oraz zaworu rozdzielczego. Podczas zmiany biegów zawór rozdzielczy najpierw doprowadza olej pod ciśnieniem do siłownika wyprzęgnika, powodując wyłączenie sprzęgła, a następnie dopiero do układu powodującego przełączenie przekładni w skrzynce biegów. Specjalny regulator, napędzany przez wal korbowy, powoduje samoczynne wyłączenie sprzęgła w razie zwolnienia biegu silnika poniżej ustawionej odpowiednio szybkobieżności granicznej.
Szybkość wyłączania sprzęgła jest regulowana dzięki sprzężeniu pedału przyspieszenia z układem hydraulicznym. Im gwałtowniej wciska się pedał przyspieszenia, tym szybciej włącza się sprzęgło.
Sprzęgła z wyprzęgnikami podciśnieniowymi. Pełną automatyzację włączania i wyłączania zwykłego lub odśrodkowego sprzęgła ciernego uzyskuje się przez zastosowanie siłownika podciśnieniowego i odpowiedniego układu sterującego. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Centralny układ hydrauliczny została wyłączona

Typowe wykonania sprzęgieł hydrokinetycznych

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 15th, 2019

Wymagana charakterystykę działania samochodowego sprzęgła hydrokinetycznego, czyli wysoką w okresie pracy silnika, ze znamionową prędkością biegu oraz możliwie mały moment obrotowy pompy w razie bezruchu turbiny uzyskuje się, korzystając z następujących środków konstrukcyjnych:
— zastosowanie wirników bez wewnętrznych pierścieni prowadzących; w okresie bezruchu turbiny ciecz opływa ścianki wirników;
– wewnętrznych pierścieni, od ścianek kanałów międzyłopatkowych turbiny i już w pobliżu ich środków powracają do kanałów miedzyłopatkowych pompy,
— skrócenie łopatek przez ich skośne ścięcie w miejscach przepływu cieczy z turbiny do pompy; w okresie bezruchu turbiny dzięki ścięciom jej łopatek cześć krążącej cieczy ulega „wyłączeniu” z obiegu, czyli nie uczestniczy w przekazywaniu napędu ; natomiast podczas obracania się obu wirników, z uwagi na odrywanie Się Strug cieczy pod wpływem sił odśrodkowych, ścięcia łopatek nie wpływają na sposób krążenia cieczy, [więcej w: nissan gtr otomoto, wypowiedzenie oc proama, kody błędów obd2 ]
— zastosowanie kołnierza zastawkowego na wyjściu cieczy z kanałów miedzyłopatkowych turbiny: w okresie bezruchu turbiny kołnierz odchyla strugi cieczy wypływające spomiędzy łopatek turbiny ku środkom łopatek pompy, wskutek czego część cieczy nie uczestniczy w przekazywaniu napędu; natomiast podczas obracania sie obu wirników, z uwagi na odrywanie się strug cieczy pod wpływem odśrodkowych, ścięcia łopatek nie wpływają na sposób krążenia cieczy,
— zastosowanie dodatkowego zbiornika cieczy w sąsiedztwie turbiny; ze zbiornika dodatkowego ciecz wypływa do przestrzeni roboczej sprzęgła wskutek oddziaływania sił odśrodkowych, wywoływanych obracaniem się turbiny, a na okres jej bezruchu.
Sprzęgło hydrokinetyczne z dodatkowym zbiornikiem (SINCLAIR)
wypełnia znów zbiornik dodatkowy ; dzięki temu podczas bezruchu turbiny sprzęgło jest tylko częściowo wypełnione cieczą, a więc przenosi stosunkowo niewielki moment Obrotowy; natomiast z rozpędzaniem turbiny wzrasta wypełnienie przestrzeni roboczej sprzęgła, czyli jego zdolność przekazywania momentu obrotowego.
Początkowo wirniki pomp i turbin sprzęgieł hydrokinetycznych przeważnie odlewano ze stopów lekkich. Obecnie stosuje się głównie znacznie lżejsze wirniki tłoczone lub spawane z blach. Niekiedy instaluje się urządzenia sterowane za pomocą dźwigni lub samoczynne, które pozwalają całkowicie zatrzymać krążenie Cieczy lub je wydatnie utrudnić. Korzysta się z nich w okresie zmiany przełożeń zwyklej skrzynki biegów. W automatycznych skrzynkach biegów stosuje się często urządzenia umożliwiające okresowe opróżnianie sprzęgieł hydrokinetycznych z cieczy. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Typowe wykonania sprzęgieł hydrokinetycznych została wyłączona

Wał napędzany

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 15th, 2019

Sprzęgło nadaje sie do zastosowania w samochodzie dopiero po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, mających na celu obniżenie sprawności sprzęgła w za kresie najniższych prędkości obrotowych pompy (bieg jałowy silnika).
Poślizg sprzęgła hydrokinetycznego (s) jest to stosunek różnicy prędkości obrotowej pompy (no i prędkości obrotowej turbiny do prędkości obrotowej pompy (m) ; Sprzęgło hydrokinetyczne przekazując napęd od silnika na kola pędne samochodu pracuje zawsze z określonym poślizgiem, który w razie bezruchu turbiny wynosi 100%, a w najbardziej sprzyjających warunkach maleje do 2. . .30/
Wlaściwości sprzęgieł hydrokinetycznyeh. Zastosowanie sprzęgła hydrokinetycznego w miejsce zwykłego sprzęgła ciernego zapewnia następujące korzyści:
wal napędzany może obracać się niezależnie od wału napędzającego; wał napędzany może trwać w bezruchu pomimo wirowania wału napędzającego lub obracać się znacznie wolniej niż wał napędzany ; silnik może pracować z najbardziej korzystną prędkością biegu niezależnie od chwilowych warunków ruchu samochodu (oporów oraz szybkości jazdy), [więcej w: nissan gtr otomoto, wypowiedzenie oc proama, kody błędów obd2 ]
— napęd jest przekazy,vany zawsze z najbardziej korzystnym przełożeniem kinetycznym, ponieważ chwilowy poślizg sprzęgła hydrokinetycznego samoczynnie zmienia się odpowiednio do zmian warunków ruchu samochodu, — duża płynność ruszania z miejsca i rozpędzania samochodu, brak tarcia mechanicznego pomiędzy napędzającymi i napędzanymi elementami sprzęgła, co zabezpiecza dużą trwałość jego głównych części,
— skuteczne zabezpieczenie silnika przed przeciążeniami o charakterze dynamicznym, zwłaszcza w zakresie niskich prędkości biegu,
— skuteczne tłumienie drgań i wstrząsów rozprzestrzeniających się w układzie napędowym (co zwiększa trwałość części zespołów napędowych),
— zbędność regulacji lub okresowych napraw (np. wymiany okładzin w sprzęgle ciernym),
— zabezpieczenie części układu napędowego przed uszkodzeniem lub przedwczesnym zużyciem, nawet w razie nieumiejętnego przełączania biegów,
— samoczynne łączenie siinika z układem napędowym oraz odłączanie silnika od układu napędowego, tylko wskutek odpowiedniego przyspieszania lub zwalniania biegu
silnika.
Zastąpienie zwykłego sprzęgła ciernego sprzęgłem hydrokinetycznym pociąga jednak za soba rozmaite niedogodności. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Wał napędzany została wyłączona

« Previous Entries Next Entries »