wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Działanie sprzęgła hydrokinetycznego

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 15th, 2019

Przestrzeń pomiędzy łopatkami sprzęgła hydrokinetycznego wypełniona jest cieczą zwykle w 75-80% jego pojemności lub niekiedy mniej. Jeżeli wał korbowy silnika obraca się, cząstki cieczy wypełniającej przestrzeń między łopatkami pompy pod wpływem sił odśrodkowych usiłują oddalić się od osi obrotu wirnika. Ciecz wydobywająca się z kanałów wirnika pompy natrafia jednak od razu na łopatki wirnika turbiny, które kierują ją z powrotem do kanałów międzylopatkowych wirnika pompy. Podczas pracy silnika ciecz w sprzęgle hydrokinetycznym nieustannie krąży więc pomiędzy łopatkami wirników pompy i turbiny, zapewniając hydrokinetyczne sprzężenie walu napędzającego z wałem napędzanym.
Ciecz wypełniająca sprzęgło hydrauliczne — z reguły Olej zwykły lub specjalny — ma na ogól dość duży ciężar właściwy w granicach 850 . 880 G/cm3 oraz odpowiednio dobraną lepkość. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Działanie sprzęgła hydrokinetycznego została wyłączona

Budowa i działanie sprzęgła hydrokinetycznego

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 15th, 2019

System LUKOMAT przypomina system SAXOMAT FLR. Sprzęgło odśrodkowe zapewnia płynne ruszanie samochodu. Zwolnienie dźwigni zmiany biegów powoduje przerwanie zasilania zaworu elektromagnetycznego, który pozwala na przenikanie powietrza do siłownika przez otwarty zawór powietrzny, co wywołuje szybkie włączanie się sprzęgła. Trwa to do chwili, w której trzonek zaczyna ustępować pod naciskiem sprężyny zaworu powietrznego, pozwalając na jego zamykanie Się.
Sprzęgło jednokierunkowe umożliwia uruchamianie silnika przez holowanie samochodu oraz unieruchomienie pojazdu na okres postoju przez włączenie biegu. [więcej w: nissan gtr otomoto, wypowiedzenie oc proama, kody błędów obd2 ]
Sprzęgło z przesuwnym elektromagnesem. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Budowa i działanie sprzęgła hydrokinetycznego została wyłączona

Zawór wlotowy

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 15th, 2019

Płynne włączenie sprzęgła podczas przełączania na niższą przekładnię osiąga się w następujący sposób. Gdy tylko samochód zwolni, podwieszona w gumowych uchwytach obudowa przekładni głównej pochyla sie do przodu, co powoduje zwarcie styków włącznika tylnego mostu. Poprzez styki włącznika tylnego mostu i wyłącznik ograniczający płynie wówczas prad do przekaźnika włączającego elektromagnes. Pod działaniem elektromagnesu zawór sterujący poprzez układ zaworków niezależnie od uchylenia przepustnicy przedłuża odpowiednio okres włączania sprzęgła.
Jeżeli silnik przyspieszy bieg, kierunek reakcyjnego momentu na obudowie przekładni głównej zmienia sie na przeciwny, styki włącznika tylnego mostu rozwierają się i elektromagnes przestaje działać. Wówczas zawór sterujący powoduje przyspieszenie dopływu powietrza do siłownika i włączenie sprzęgła.
System TURBOMATIC samoczynny układ sterujący, służący do wyłączania sprzęgła ciernego wspólpracującego ze sprzęgłem hydrokinetycznym. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zawór wlotowy została wyłączona

Przełożenie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Stopień przełożenia pomiędzy walem sprzęgłowym i pośrednim skrzynki biegów wynika ze stosunku liczby zębów koła napędzającego do liczby zębów koła napędzanego:
zp (liczba zębów kola na wale pośrednim)
zs (liczba zębów koła na wale napędzającym) Jeżeli dźwignia zmiany biegów ustawiona jest w położeniu neutralnym, wówczas koła zębate osadzone przesuwnie na wielowypustach walu głównego nie są zazębione z kolami zębatymi walu pośredniego. Wskutek tego podczas pracy silnika i włączenia sprzęgła wał pośredni wprawdzie się obraca, lecz wał główny trwa w bezruchu. Natomiast w zazębienia któregokolwiek z przesuwnych kół zębatych wału głównego z odpowiednim kołem zębatym walu pośredniego, wal pośredni przekazuje napęd na wal główny, a więc poprzez wał napędowy na koła napędowe samochodu. Przełożenie między wałem pośrednim i walem głównym wynika ze stosunku liczb zębów kół współpracujących ze sobą. Podczas pracy skrzynki biegów na biegu bezpośrednim wał pośredni obraca się jałowo, a napęd jest przekazywany wprost z wału sprzęgłowego na wał główny.
Układy współczesnych skrzynek biegów. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przełożenie skrzynki biegów została wyłączona

Budowa i działanie skrzynki biegów

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Automatyczna skrzynka biegów jest to udoskonalona skrzynka półautomatyczna, która wyposażono w układ sterujący z odpowiednim regulatorem wywołującym przełączenia przekładni w zależności od zmian chwilowego momentu obrotowego na wale korbowym silnika i szybkości jazdy.
Przekładnia bezstopniowa pozwala na korzystanie z każdego dowolnego przełożenia w zakresie roboczym przekładni, wyznaczonym przez jej przełożenie maksymalne i minimalne. W razie potrzeby, podczas przenoszenia napędu zmiana przełożenia odbywa się w sposób ciągły. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego urządzenia sterującego lub specjalnej konstrukcji przekładni bezstopniowej, często najkorzystniejsze w danych warunkach ruchu przełożenie pomiędzy silnikiem a wałem napędowym ustawia się samoczynnie. Ze względu na konstrukcje rozróżnia sie bezstopniowe przekładnie mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne. Bezstopniowe przekładnie mechaniczne i elektryczne znajdują dotychczas tylko ograniczone zastosowanie. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Budowa i działanie skrzynki biegów została wyłączona

Klasyfikacja skrzynek przekładniowych

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Przekładnie stopniowe. Jako skrzynkę biegów, terenowa lub rozdzielczą, najczęściej stosuje się zwykłą przekładniową skrzynkę stopniową, złożoną z kilku przekładni zębatych, których odpowiednie włączanie i wyłączanie pozwala uzyskiwać wymagane przełożenia pomiędzy wałem korbowym silnika a wałem napędowym samochodu. Dzięki temu w okresie rozwijania przez silnik określonego momentu obrotowego można otrzymać, zależnie od wypadkowego przełożenia włączonych przekładni, różne momenty obrotowe na wale napędowym, a wiec i na kolach jezdnych samochodu. Liczba stopni przełożeń we współczesnych samochodowych skrzynkach biegów, czyli tzw. liczba biegów, wynosi prze- ważnie 3 . Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Klasyfikacja skrzynek przekładniowych została wyłączona

Zastosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Rozdzielcze sprzeglo cierne pracuje według zasady zwykłego zespołu jednotarczowego, z tym jednak, że dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych tarcz sprzęgła i sprężyny centralnej dwustronnego działania napęd może być przenoszony albo wprost na wał wejściowy skrzynki biegów, albo na wbudowane w nią sprzęgło hydrokinetyczne.
Podczas zbliżania tarczy dociskowej do koła zamachowego zaciśnięta zostaje tarcza bezpośredniego przeniesienia. Kiedy tarcza dociskowa zajmuje położenie środkowe, sprzęgło rozdzielcze w ogóle nie przenosi napędu. Natomiast wskutek oddalania tarczy dociskowej od koła zamachowego ulega zaciśnięciu tarcza sprzęgła hydrokinetycznego.
Na uwagę zasługuje wykonanie sprężyny centralnej, zastosowanej w omawianym sprzęgle rozdzielczym. Składa się ona z dwóch stożkowych tarcz spreżystych, które po przyłożeniu obrzeżami w stanie swobodnym tworzą bryłę przestrzenną przypominającą dwa stożki ścięte, stykające się) podstawami, a po ściśnięciu przybierają kształt dokładnie płaskiego pierścienia.
Sprężyna taka ma w pełni symetryczną charakterystykę, czyli podczas wyginania się, bez względu na kierunek odkształcenia, Wywiera ona swym obrzeżem takie same naciski. W położeniu środkowym, gdy obie tarcze stożkowe są dokładnie płaskie a ich naciski znoszą się wzajemnie, sprężyna tego rodzaju nie działa, a wiec nie naciska ani na pierścień oporowy, ani na pokrywę.
Podczas pracy silnika sprzęgło hydrokinetyczne nie daje możliwości szybkiego i całkowitego odłączenia silnika od mechanizmów napędowych. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Zastosowanie sprzęgieł hydrokinetycznych została wyłączona

Sprzęgła hydrokinetyczne

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 14th, 2019

Łopatki pompy zaopatrzone są w niewielkie skośne ścięcia. Liczba łopatek pompy wynosi 48, zaś t ubiny 44, a luz miedzy pompą i turbiną — 4 mm. Ciecz wypełnia sprzęgło w 85%.
Sprzęgła hydrokinetyczne, stosowane w samochodach CHRYSLER, poddawano z biegiem lat rozmaitym modyfikacjom. Charakterystyczną cechą sprzęgieł hydrokinetycznych CHRYSLER jest stosowanie bardzo lekkich wirników spawanych z tłoczonych blach oraz dodatkowych zbiorników. Dawniej zaopatrywano turbiny w pierścień wewnętrzny. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Sprzęgła hydrokinetyczne została wyłączona

Przesuwka synchronizatora

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 13th, 2019

Trzy kliny założone we wręby wykonane na zewnętrznej ściance piasty synchronizatora wiążą jego przesuwkę z pierścieniami stożkowymi. Kliny te wchodzą w wycięcia na powierzchniach czołowych pierścieni stożkowych z luzami nieco większymi niż połowa podziałki zębów. Pierścienie piasty koła zębatego u sprzęgłowego. Dzięki oporom tarcia pierścień zabezpieczajacy przekręca się wtedy wraz ze stożkową powierzchnią piasty koła zębatego w ślad za wałem sprzęgłowym aż do zaniku obwodowych luzów między klinami i ściankami ich wycięć. Zewnetrzne końce zebów sprzęgła i pierścienia zabezpieczającego są zaostrzone, dzięki czemu w punkcie przylegania skosów zębów powstaje siła P, skierowana prostopadle do powierzchni skosów. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Przesuwka synchronizatora została wyłączona

Synchronizator blokujący

Posted in Bez kategorii  by admin
wrzesień 13th, 2019

Podczas przemieszczania przesuwka synchronizatora dzieki działaniu zatrzasków pociąga za sobą piastę. Obie te części przesuwają się razem jako jedna całość do chwili, kiedy piasta swoim pierścieniem stożkowym zetknie się ze stożkowym występem wieńca zębatego na kole. Wskutek oporów tarcia pomiędzy stożkowymi powierzchniami prędkości kątowe sprzęganych elementów zaczynają się stopniowo wyrównywać. Podczas dalszego ruchu dźwigni zmiany biegów tuleja zębata przesuwając się wciska kulki (z przezwyciężeniem oporu ich sprężyn) i następnie zazębia się z pomocniczym wieńcem zebatym sprzęganego koła. Zatrzaski kulkowe są tak dobrane, że pełne włączenie synchronizatora następuje dopiero po wstępnym dociśnięciu powierzchni stożkowych w stopniu wystarczającym do wyrównania sie prędkości obrotowych sprzęganych części.
Wadą synchronizatora zapadkowego jest konieczność dość uważnego włączania przekładni. Read the rest of this entry »

Możliwość komentowania Synchronizator blokujący została wyłączona

« Previous Entries Next Entries »